Maatschappelijk verantwoord beleggen

Sinds 2008 heeft SPMS op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen een aantal belangrijke stappen gezet. Zo houden we in het beleggingsbeleid bewust rekening met het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur (corporate governance).

SPMS stelt zich als actief aandeelhouder op namens haar deelnemers. Het beleid van SPMS op het gebied van duurzaam beleggen bestaat uit engagementactiviteiten, het uitoefenen van stemrechten en het opstellen van een uitsluitingslijst. SPMS heeft Bank of Montreal (BMO) aangesteld voor het advies over en de implementatie van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. In de Algemene richtlijnen Corporate Governance en in Corporate Governance: responsible ownership wordt uitgelegd wat responsible ownership betekent.

SPMS spoort ondernemingen waarin wordt belegd aan om een beter MVO-beleid toe te passen door op een actieve, structurele en constructieve wijze het gesprek aan te gaan.

BMO legt zich erop toe beleggers zoals SPMS te vertegenwoordigen in de contacten met ondernemingen over milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. BMO laat zich hierbij leiden door de VN Principles for Responsible Investments en de ‘best practice’- bepalingen van Eumedion.

Via reo®-Viewpoints houdt BMO SPMS op de hoogte van actuele thema’s op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Onderstaand treft u de meest recente Viewpoints aan:

2019

2018

2017

2016

Op kwartaalbasis wordt tevens een statistisch totaaloverzicht gegeven van het aantal ondernemingen waarmee BMO de dialoog heeft gezocht en hoe BMO gestemd heeft tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Hieronder treft u de meest recente reo kwartaaloverzichten (engagementactiviteiten) aan:

2019 

2018

2017

2016

BMO brengt namens SPMS een stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin belegd wordt. Onderstaande stemrapportages tonen op kwartaalbasis de wijze waarop BMO namens SPMS, met name in Europa, heeft gestemd. De uitoefening van stemrecht door BMO is gebaseerd op de algemene operationele richtlijnen van BMO en vijftien regiospecifieke operationele richtlijnen. In de stemrapportages wordt een toelichting gegeven in die gevallen waar BMO namens SPMS heeft tegengestemd of zich van stemming heeft onthouden. Via de link hieronder treft u de meest recente votingrapportages aan met de operationele richtlijnen waarop het stemgedrag is gebaseerd. Voor Nederland worden ook de regiospecifieke richtlijnen weergegeven.

2019

2018

2018 kwartaal 2
In verband met het grote aantal stemmen kunt u dit rapport in delen downloaden:

2017

2016

SPMS sluit beleggingen in clusterbommen en landmijnen uit en heeft hiervoor in samenwerking met BMO een uitsluitingslijst gedefinieerd. SPMS sluit hierbij aan bij het beleid van BMO. De uitsluitingslijst wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. SPMS toetst tevens periodiek of de uitsluitingslijst moet worden uitgebreid met andere thema's. Hieronder treft u de meest recente uitsluitingslijst aan.

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-jaarverslag (MVB-jaarverslag) rapporteert over de activiteiten die BMO mede namens SPMS over het genoemde kalenderjaar heeft ontplooid om risico's op het gebied van mens, milieu en maatschappij te mitigeren en 'best practices' op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven waarin (mede namens SPMS) wordt belegd te bevorderen. Op totaalniveau wordt verslag uitgebracht hoe BMO namens haar klanten wereldwijd heeft gestemd en invulling heeft gegeven aan actief aandeelhouderschap. Tevens worden prominente ontwikkelingen toegelicht. Tot slot wordt in het jaarverslag vooruitgeblikt op het komende beleggingsjaar en de prioriteiten op het gebied van duurzaam beleggen.

Lees het jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van 2018

Oudere versies:
Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van 2017