Overlijden

Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en kinderen onder voorwaarden recht op nabestaandenpensioen. Daarnaast hebben zij mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.

De nabestaandenregeling van SPMS in minder dan 2,5 minuut

Wanneer u komt te overlijden, wilt u het goed geregeld hebben voor uw partner en kinderen. Onze financiële planners helpen u bij het creëren van een financieel overzicht van uw situatie. Zo weet u wat u goed geregeld heeft.

Wij horen van de gemeente dat u overleden bent. Daar hoeven uw nabestaanden niets voor te doen. Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden aan ons melden.

Na uw overlijden krijgt uw partner bericht van ons. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u ongehuwd samenwoont en uw partner is bekend bij ons, dan heeft uw partner onder voorwaarden recht op een partnerpensioen.

Let op: Wij passen standaard geen loonheffingskorting toe op het partnerpensioen.

Wanneer u overlijdt hebben uw kinderen onder voorwaarden recht op wezenpensioen. Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Studeren uw kinderen? Dan hebben zij tot hun 27e recht op wezenpensioen zolang zij studeren. Nabestaanden moeten zelf het wezenpensioen aanvragen bij SPMS.

Let op: Wij passen standaard geen loonheffingskorting toe op het wezenpensioen.

Mogelijk hebben uw nabestaanden ook recht ook een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet). Lees hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

U denkt waarschijnlijk niet graag na over uw eigen overlijden. Toch is het belangrijk om uw erfenis goed te regelen. Zo weet u zeker dat alle zaken na uw dood gaan zoals u het wilt. Een notaris helpt u graag om alles goed te regelen.