Wezenpensioen

Vader slaat arm om dochter

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op een wezenpensioen. Wezenpensioen is een tijdelijke pensioenuitkering die uw kinderen maandelijks krijgen als u overlijdt. Het maakt daarbij niet uit of u wel of geen partner heeft.

Na uw overlijden krijgen uw kinderen wezenpensioen totdat zij 18 jaar zijn. Kinderen krijgen zolang zij studeren of arbeidsongeschikt zijn tot uiterlijk hun 27e wezenpensioen. De voorwaarde is dan wel dat zij dagonderwijs of een dagopleiding voor een beroep volgen.

Onder bepaalde voorwaarden hebben ook uw stiefkinderen, pleegkinderen, niet-erkende kinderen en de kinderen van uw aangemelde partner recht op wezenpensioen. Deze voorwaarden vindt u terug in het pensioenreglement van SPMS

Er is één uitzondering: Heeft u kinderen gekregen nadat uw ouderdomspensioen al is ingegaan? Dan hebben zij géén recht op wezenpensioen. 

De hoogte van het wezenpensioen hangt onder andere af van het moment van overlijden. De volgende situaties zijn mogelijk:
 

  • U overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan
    Uw kind ontvangt dan het wezenpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw deelnemerschap bij SPMS.
  • U overlijdt voordat u met pensioen gaat. En u bent op dat moment nog deelnemer bij SPMS
    Dan wordt het wezenpensioen berekend alsof u tot uw 65e verjaardag wezenpensioen zou hebben opgebouwd. Voor de fictieve opbouw tussen de datum van overlijden en uw 65e gaan wij uit van de gemiddelde opbouw aan wezenpensioen in de laatste 5 kalenderjaren vóór uw overlijden.
  • U overlijdt voordat u met pensioen gaat
    En uw deelnemerschap bij SPMS is beëindigd? Uw kind ontvangt dan het wezenpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw deelnemerschap bij SPMS.

De uitbetaling van het wezenpensioen gaat altijd in op de eerste van de maand die volgt op de overlijdensdatum. Uw kind ontvangt dit maandelijkse wezenpensioen tot uiterlijk de 18e of de 27e verjaardag. Als beide ouders overleden zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Wij weten niet of u minderjarige of studerende kinderen heeft. Zij krijgen daarom ook niet automatisch een aanvraagformulier voor wezenpensioen als u overleden bent. Nabestaanden kunnen het wezenpensioen zelf aanvragen via het 'Aanvraagformulier wezenpensioen'.

Let op: wij passen niet standaard loonheffingskorting toe op het wezenpensioen