Uw pensioenopbouw bij SPMS

Zolang u werkt en premie betaalt aan SPMS, bouwt u pensioen op. Uw pensioenopbouw eindigt als u stopt met het werk waardoor u deelnemer bent bij ons, als u 65 jaar wordt of als u komt te overlijden.

Het pensioen bij SPMS kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Ouderdomspensioen
  2. Partnerpensioen  (levenslang en tijdelijk)
  3. Wezenpensioen

Bij SPMS bouwt u vaste bedragen aan ouderdomspensioen op. In 2024 is de opbouw in de hoogste trapcode € 1.017,69 per jaar. De trapcode waarin u bent ingeschaald, hangt af van uw inkomen en deeltijdfactor. Jaarlijks wordt het ouderdomspensioen verhoogd met 3%.

Heeft u met ingang van 2012 gekozen voor opting-out? Dan gelden voor u andere bedragen.

Vanaf 2015 is het niet langer mogelijk extra pensioen op te bouwen. U wordt ingeschaald in een verplichte trapcode. Deze trapcode wordt bepaald door uw inkomen en uw deeltijdfactor. Hiermee voorkomen we dat u meer pensioen opbouwt dan fiscaal is toegestaan.

In de SPMS-regeling bouwt u alleen partnerpensioen op als u bij SPMS een verzekerde partner heeft.

Het wezenpensioen voor kinderen is automatisch verzekerd.