Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op uw 65ste verjaardag. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. U krijgt dit pensioen levenslang maandelijks uitgekeerd. De hoogte van uw pensioen hangt af van hoeveel u jaarlijks bij SPMS opbouwt.

Bij SPMS bouwt u elk jaar pensioen op. Dit noemen we de pensioenaanspraak. In 2024 is deze pensioenaanspraak € 1.017,69 bij volledige premiebijdrage. (*Als u voor opting-out hebt gekozen gelden andere bedragen. Zie de toelichting hieronder.) Dit lijkt misschien een lage aanspraak, afgezet tegen de te betalen premie. Na uw pensionering keren wij echter de aanspraak die u dit jaar (en de jaren daarvoor) heeft opgebouwd, levenslang aan u uit. 

 

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw gewerkte uren (voltijd of deeltijd) kunt u in aanmerking komen voor gedeeltelijke opbouw. De premie en de opbouw zijn dan lager. 

 

Bovendien kent SPMS een jaarlijkse onvoorwaardelijke verhoging van uw pensioen van 3%.

Rekenvoorbeeld pensioenregeling (opting-in)

U neemt sinds 2020 deel aan de pensioenregeling van SPMS. In 2050 gaat u met pensioen. U heeft dan 30 jaar premie betaald. Hiermee heeft u tot aan uw pensionering een vast bedrag aan pensioen opgebouwd van € 48.145,43 bruto per jaar op basis van trapcode H6. 

Dit bedrag is zonder conversie en wordt jaarlijks met 3% verhoogd. 

  • Bij lage conversie krijgt u € 59.132,21 plus jaarlijks 1,25% verhoging. 
  • Kiest u voor hoge conversie, dan wordt uw uitkering direct verhoogd tot € 67.812,83. Er vindt dan geen jaarlijkse verhoging meer plaats. Tenzij SPMS besluit een extra voorwaardelijke verhoging toe te kennen.

Rekenvoorbeeld basisregeling (opting-out)

Stel, u neemt sinds 1995 deel aan de pensioenregeling van SPMS. In 2024 gaat u met pensioen. U heeft dan 29 jaar premie betaald. Hiermee heeft u tot aan uw pensionering een vast bedrag aan pensioen opgebouwd van € 36.807,12 bruto per jaar op basis van inschaling in trapcode L6. 

Dit bedrag is zonder conversie en wordt jaarlijks met 3% verhoogd. 

  • Bij lage conversie krijgt u € 45.206,50 plus jaarlijks 1,25% verhoging. 
  • Kiest u voor hoge conversie, dan wordt uw uitkering direct verhoogd tot € 51.842,82. Er vindt dan geen jaarlijkse verhoging meer plaats. Tenzij SPMS besluit een extra voorwaardelijke verhoging toe te kennen.