Toeslagverlening

Verhoging van uw pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Wij willen ervoor zorgen dat uw pensioen elk jaar meegroeit met de stijging van de lonen.

SPMS verhoogt daarom ieder jaar uw pensioen met 3%. Dit is de onvoorwaardelijke toeslagverlening.

Voorwaardelijke toeslagverlening

Naast de onvoorwaardelijke toeslagverlening van 3% probeert SPMS uw pensioen jaarlijks extra te verhogen. Deze verhoging kan alleen als de financiële positie van SPMS dit toelaat. Dit is de voorwaardelijke toeslagverlening.

De toeslagverlening wordt op 1 januari van het volgende jaar toegekend. Het pensioen is per 1 januari 2024 met 5,404% verhoogd. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

JaarToeslagverlening*Stijging van de prijzen
20235,404%3,8%
2022
4,25%
10,0%
2021
3,7%
2,7%
2020
3%
1,3%
2019
3%
2,6%
2018
3%
1,7%
2017
3%
1,4%
20163%0,3%
20153%0,6%
20143%1,0%
20133%2,5%
20123%2,5%

*Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar en/of heeft u gekozen voor een hoge of lage conversie? Dan kunnen deze percentages anders zijn.

 

Voorwaardelijke toeslagverlening is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft. De beleidsdekkingsgraad geeft een beeld van onze financiële positie. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en onze verplichtingen op dat moment. Dus hoeveel moet SPMS nu én in de toekomst betalen op basis van de huidige stand van zaken. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe groter de kans op een extra verhoging.

Beleidsdekkingsgraad is belangrijk

Besluiten over het verhogen of verlagen van de pensioenen worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad plus 10% is er ruimte voor extra voorwaardelijke toeslagverlening. Deze wordt niet automatisch toegekend. Het SPMS-bestuur besluit jaarlijks of er extra voorwaardelijke toeslag wordt gegeven.

Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad heeft SPMS een reservetekort en moet het fonds een herstelplan opstellen. Hierin staat hoe wij er dan voor zorgen dat de dekkingsgraad stijgt en op peil blijft. Komt het fonds op lange termijn toch geld tekort om alle pensioenen te kunnen uitbetalen? Dan moet er iets gebeuren. In het uiterste geval nemen wij 1 of meer maatregelen:

  • De onvoorwaardelijke toeslagverlening van 3% wordt niet of niet volledig toegekend.
  • Als dit niet voldoende is wordt uw opgebouwde of uit te keren pensioen verlaagd.

Op basis van de financiële positie op 30 september 2023 heeft het SPMS-bestuur besloten per 1 januari 2024 2,404% voorwaardelijke toeslag toe te kennen. Dat zorgt in totaal voor een toeslag van 5,404%.

De 2,404% voorwaardelijke toeslag geldt ook voor het tijdelijk partnerpensioen. 

Percentages toeslag kunnen afwijken

Krijgt u al een pensioenuiterking en heeft u bij ingang van uw pensioen gekozen voor hoge of lage conversie? Dan wijkt de voorwaardelijke toeslag iets af van 2,404%.

Ook wanneer u pensioen heeft opgebouwd bij een keuzeverzekaar kunnen toeslagpercentages afwijken.

Meer uitleg vindt u op onze pagina over wijzigingen voor 2024.

Elk jaar bepalen wij of wij uw pensioen kunnen verhogen en of er een kans bestaat op verlaging van uw pensioen binnen 10 jaar. Op basis van de meest recente inschattingen, verwachten wij:

  • dat wij in de komende jaren uw (opgebouwde) pensioen met de onvoorwaardelijke toeslag van 3% kunnen verhogen;
  • nu uw pensioen in de komende jaren met de voorwaardelijke toeslag extra te kunnen verhogen.

Wij achten de kans klein dat er in de komende jaren gekort moet worden op de onvoorwaardelijke toeslag van 3%.

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij SPMS? Ga dan naar MijnSPMS. Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd en wilt u een volledig overzicht van uw opgebouwde pensioen? Ga dan naar Mijnpensioenoverzicht.nl.

De hoogte van uw uiteindelijke pensioen wordt pas berekend op uw pensioendatum en is naast de toeslagverlening onder andere afhankelijk van:

  • hoe lang u pensioen opbouwt;
  • hoeveel pensioen u per jaar opbouwt;
  • de resultaten van de beleggingen;
  • persoonlijke factoren zoals echtscheiding.