Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Gaat u verhuizen? Heeft u een ander bankrekeningnummer? Of heeft u een nieuw e-mailadres? Hieronder leest u hoe u wijzigingen van uw persoonlijke gegevens aan ons kunt doorgeven.

Verhuist u binnen Nederland? Dan hoeft u niets door geven. SPMS krijgt namelijk automatisch bericht van uw gemeente op het moment dat u zich met uw nieuwe adres heeft ingeschreven.

Woont u in Nederland en verhuist u naar het buitenland? Of woont u in het buitenland en gaat u verhuizen naar een nieuw adres in het buitenland? Dan vragen wij u uw nieuwe adres zelf aan ons door te geven. Alleen dan kunnen wij zaken als het pensioenoverzicht en overige correspondentie naar het juiste adres sturen. U kunt uw wijziging via het contactformulier of MijnSPMS aan ons doorgeven.

Verhuist u van het buitenland naar Nederland? Geef dan uw adres aan ons door. U kunt uw wijziging via het contactformulier of MijnSPMS aan ons doorgeven.

Krijgt u uw post liever op een ander adres dan uw woonadres? Of wilt u uw postadres wijzigen? Dan kunt u dit adres via MijnSPMS aan ons doorgeven.

Wilt u uw premie in het vervolg liever per automatische incasso betalen? Dan kunt u dit doorgeven via MijnSPMS.

Uw premie wordt op dit moment maandelijks automatisch afgeschreven van uw rekening. Wilt u het bankrekeningnummer wijzigen? Geef het nieuwe rekeningnummer voor automatische incasso door via MijnSPMS.

Wilt u uw pensioenuitkering op een ander rekeningnummer krijgen? Geef dit het liefst 4 weken voor de volgende pensioenuitkering aan. Zo kunnen wij de wijziging op tijd doorvoeren. 
Woont u in het buitenland en heeft u een rekeningnummer in een land buiten het SEPA-gebied? U kunt dan het formulier wijzigen non-SEPA rekeningnummer invullen.

Een nieuw bankrekeningnummer doorgeven kan via MijnSPMS.

Wilt u uw e-mailadres of telefoonnummer wijzigen? Dit kan via MijnSPMS.

Kan u niet inloggen in MijnSPMS? Neem dan contact met ons op.