Uw pensioenpremie

Als deelnemer van SPMS betaalt u elke maand pensioenpremie. Hiermee betaalt u voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, betaalt u ook premie voor een partnerpensioen. Dit is ook het geval als u samenwoont en u uw partner heeft aangemeld bij SPMS.

In het jaar 2024 betaalt u als deelnemer:

 • met een verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van €34.315 op jaarbasis (in 2023 was dit €35.930); 
 • zonder verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van €28.719 op jaarbasis (in 2023 was dit €29.647).

De bedragen in andere situaties vindt u terug in de premietabellen. Heeft u vanaf 1 januari 2012 gekozen voor opting-out? Dan gelden voor u andere bedragen. 

Bekijk uw actuele maandpremie in Mijn SPMS.

Welke premie geldt voor u?

Op basis van uw inkomen en uw deeltijdfactor wordt u ingeschaald in een trapcode. De trapcode waarin u bent ingeschaald, bepaalt de hoogte van uw premie en uw pensioenopbouw. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, betaalt u ook premie voor een partnerpensioen. Dit is ook het geval als u samenwoont en u uw partner heeft aangemeld bij SPMS. 

Uw premie is bij SPMS goed belegd, wij vertellen u waarom.

Vanaf 2012 heeft SPMS het niveau van de pensioenregeling met één derde verhoogd. Bestaande deelnemers hebben toen eenmalig de mogelijkheid gekregen om van deze verhoging af te zien (opting out). Voor deze deelnemers wordt het niveau van hun pensioenopbouw voortaan uitgedrukt in een ander percentage. Dit noemen we de basisregeling. Het maximaal op te bouwen pensioen is daarbij gesteld op 75%.

In het jaar 2024 betaalt u als deelnemer:

 • met een verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van €27.459 (in 2023 was dit €28.767);
 • zonder verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van €23.160 (in 2023 was dit €23.909).

De bedragen in andere situaties vindt u terug in de premietabellen.

U kunt de betaalde premie als bedrijfskosten of als negatief loon opgeven in de belastingaangifte. 

 • U bent zelfstandige
  De betaalde pensioenpremie kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de bruto omzet van uw onderneming. 
 • U bent werknemer (DGA)
  De betaalde premie kunt u in de aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen als negatief loon. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het gebruikelijk loon. 

U kunt ook schriftelijk met uw BV overeenkomen dat de BV de premie betaalt. In dit geval kan de BV de premie ten laste van het resultaat brengen. In de regel geeft dit een lager fiscaal voordeel dan als de premie als negatief loon wordt opgevoerd.

Neemt u hiervoor contact op met uw accountant.

Maakt u de pensioenpremie maandelijks aan ons over? U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Hiervoor moet u een incassomachtiging afgeven.

Automatische incasso biedt u meerdere voordelen: 

 • u bent geen tijd meer kwijt aan betaling van de SPMS-facturen;
 • premies worden altijd op tijd betaald. 

Nog geen machtiging? Machtig SPMS via MijnSPMS of via het machtigingsformulier.

U kunt uw pensioenpremie ook betalen via iDEAL. Dit kan voor bedragen tot maximaal € 50.000,00.

Zo werkt het:

 • U krijgt een factuur via e-mail of per post.
 • U vindt op een factuur die u met iDEAL kunt betalen een QR-code.
 • U scant de QR-code met uw telefoon of klikt op de afbeelding.
 • U komt bij uw bank terecht en kunt betalen.

Uw facturen bekijkt en downloadt u online via MijnSPMS. Wanneer er een factuur in MijnSPMS klaarstaat, ontvangt u een e-mail. In verband met uw privacy kiest SPMS er bewust voor uw facturen niet direct per mail te sturen. Wilt u liever de facturen per post ontvangen, verander dan in MijnSPMS uw voorkeur voor het ontvangen van digitale post. Ook dan kunt u uw facturen nog in MijnSPMS inzien. De facturen vindt u bij 'Uw berichten'.

SPMS gebruikt uw premie om uw pensioen op te bouwen en een nabestaandenpensioen te verzekeren. Maar ook om voortzetting van uw pensioenopbouw bij eventuele arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Daarnaast gebruikt SPMS een belangrijk deel van de premie om de toekomstige verhoging van uw pensioen te financieren. Door uw premie te beleggen verwacht SPMS voldoende rendement te behalen om uw pensioen inclusief verhogingen levenslang uit te kunnen betalen. Lees meer over het beleggingsbeleid van SPMS