Ons beleggingsbeleid

Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Dit beleid is gericht op de lange termijn. Wij betalen nu pensioen uit en moeten dat ook in de toekomst doen. SPMS belegt vanuit bepaalde overtuigingen. Deze zijn in het belang van u als deelnemer en vormen de basis van ons beleggingsbeleid. Wij noemen deze overtuigingen beliefs.

Meer weten over ons beleggingsbeleid? Lees onze Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Investment beliefs geven richting aan de keuzes die SPMS maakt bij onderwerpen zoals kosten, risico en complexiteit. Bij elke belegging die wij doen, toetsen wij of deze bij onze beliefs past. Ook controleren we periodiek of dat wat wij doen nog steeds voldoet aan onze Investment beliefs.

Lees meer over onze Investment beliefs.

Ook vindt SPMS het belangrijk dat wij met onze beleggingen een positieve bijdrage leveren aan milieu, mens en maatschappij. Dit noemen we maatschappelijk verantwoord beleggen. Gezondheidszorg en beheersing van klimaatrisico’s zijn onze twee speerpunten. Ook hiervoor hebben wij beliefs opgesteld. Dat zijn onze Environmental, Social & Governance (ESG) beliefs. Wij controleren elk jaar of dat wat wij doen nog steeds voldoet aan onze ESG-beliefs.

Lees meer over onz ESG-beliefs.

Voor een goed én betaalbaar pensioen is een voldoende hoog rendement noodzakelijk. Meer uitleg over ons beleggingsbeleid leest u in onze Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Hierin staan onze Investment beliefs en ESG beliefs uitgelegd. Daarnaast vindt u veel informatie in ons jaarverslag.