Pensioen 1-2-3: Laag 1

logo_laag1

U bouwt pensioen op bij SPMS. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Persoonlijke informatie over uw pensioen bij SPMS vindt u op MijnSPMS. Een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op spms.nl/beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. 

 • In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. 
 • In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.*
 • In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van SPMS.

*Wilt u de informatie uit laag 2 liever op papier krijgen? Dat kan. Vraag deze via onze website aan.

Dit is laag 1.

ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen krijgt u als u 65 jaar wordt.

Meer informatie over ouderdomspensioen

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Komt u te overlijden? Dan kan uw partner partnerpensioen krijgen. Uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Meer informatie over partnerpensioen
Meer informatie over wezenpensioen

arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u voor 50% of meer arbeidsongeschikt? Dan kan uw pensioenopbouw voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent overgenomen worden door SPMS. U betaalt voor dat deel zelf géén premie meer.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen

reglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?

Bekijk het pensioenreglement

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u géén arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen

drie_pijlers

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Verplicht pensioen bij SPMS. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf ergens anders regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer over de verschillende soorten pensioen

vast_bedrag_spms.png

U bouwt ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. De hoogte van uw inkomen en uw gewerkte uren bepalen het niveau waarop u pensioen opbouwt. Per niveau geldt een vast bedrag. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum krijgt u dit pensioen zolang u leeft.

Meer over pensioenopbouw

premieverdeling_enkel

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Premie die u betaalt is terug te vinden op de premiespecificatie die u maandelijks van ons krijgt. Daarnaast sturen wij ieder jaar een premiejaaroverzicht.

Lees meer over premie

waardeoverdracht

Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar SPMS. Dat noemen we waardeoverdracht van pensioenaanspraken.

Lees meer over waardeoverdracht

ruilen_ouderdoms_partner

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren of bij de beëindiging van uw deelname.

Lees meer over ouderdomspensioen uitruilen

ruilen_partner_ouderdom

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, uitruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan uiterlijk 2 maanden vóór de ingangsdatum.

Lees meer over partnerpensioen uitruilen

deeltijd_65

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 3 tot 6 maanden vóór uw 65ste of de eerdere gewenste ingangsdatum aanvragen.

Lees meer over eerder of later met pensioen gaan

conversie

Uw pensioen groeit mee met de stijging van de lonen (met een minimum van 3%). Een deel van uw premie is speciaal daarvoor bestemd. Als u met pensioen gaat, kunt u (een deel van) de toekomstige stijging naar voren halen. Dit noemen wij conversie. U start dan met een hoger pensioen. Maar later groeit uw pensioen minder of niet.

Lees meer over conversie

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico's die de financiële situatie van uw pensioenfonds kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen.

SPMS heeft te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. SPMS heeft daardoor meer geld nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Lees meer over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad van SPMS.

Lees meer over risico's

 

welvaartsvast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de cao-lonen bij de overheid. Dit heet toeslagverlening of indexeren. SPMS gaat uit van een onvoorwaardelijke verhoging van 3%. Daarbovenop heeft SPMS de ambitie uw opgebouwde pensioen jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening). Dit kan alleen als de financiële situatie van SPMS goed genoeg is. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt verhoogd:

 indexatie*stijging van de lonenstijging van de prijzen
20235,404%5,977%Nog niet bekend
20224,25%4,12%10,00%
20213,70%1,54%2,70%
20203,00%2,81%1,30%
20193,00%2,34%2,60%
20183,00%2,87%1,70%
20173,00%0,75%1,40%
20163,00%1,45%0,30%
20153,00%1,97%0,60%
20143,00%0,31%1,00%

*Dit percentage kan afwijken. Lees hier in welke gevallen dit zo is.

De stijging van de prijzen van 2023 is nog niet bekend. Het pensioen is per 1 januari 2024 met 5,404% verhoogd. 

Lees meer over verhoging van uw pensioen

tekort

Omdat we geen tekort hebben, geldt voor ons geen herstelplan.

Lees meer over tekort

kosten

SPMS maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten

waardeoverdracht

Stopt u met deelnemen? U kunt uw bij SPMS opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet ook wel waardeoverdracht van pensioenaanspraken.

Lees meer over waardeoverdracht

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt. Mogelijk kan de opbouw van uw pensioen doorlopen.

Lees meer over premieovername bij arbeidsongeschiktheid

samenwonen_trouwen

Als u een samenlevingsovereenkomst heeft of aangaat. U kunt uw partner dan meeverzekeren. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat; als u in Nederland woont, krijgen wij dit gewoonlijk door van de gemeente.

Lees meer over samenwonen

scheiden

Als u de samenlevingsovereenkomst beëindigt. Geef dit aan ons door. Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt; als u in Nederland woont, krijgen wij dit gewoonlijk door van de gemeente.

Lees meer over het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst

meer_of_minder_werken

Als u meer of minder gaat verdienen of werken en hierdoor in een hogere of lagere trapcode terecht komt.

Lees meer over meer of minder werken

buitenland

Als u verhuist naar of in het buitenland. Woont u in het buitenland? Dan moet u bepaalde gegevens zoals een adres(wijziging), huwelijk of scheiding zelf aan ons doorgeven.

Lees meer over verhuizen naar het buitenland

mijnpensioenoverzicht

Bekijk 1 keer per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Mail naar administratie@spms.nl of bel 020 583 62 62.