Uw werkkring verandert

Medisch specialist kijkt naar links

Als er iets verandert in uw beroepsuitoefening als medisch specialist, kan dit invloed hebben op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u in loondienst werken, of (gedeeltelijk) als zelfstandige in een vrije praktijk aan de slag gaat.

Wat betekent veranderen van werkkring voor u? Schakel de financiële planners in van SPMS voor een overzichtelijk plaatje.

Heeft u een inkomen buiten een dienstverband met verplichte deelneming bij ABP of PFZW (meestal is er dan sprake van een vrije praktijk)? Maar heeft u geen eigen b.v.? Dan blijft u zeer waarschijnlijk gedeeltelijk uw beroep uitoefenen in een vrije praktijk en blijft deelname aan de pensioenregeling van SPMS verplicht. In dit geval blijft u pensioen opbouwen bij SPMS. Wel wordt opnieuw bepaald in welke trapcode u ingeschaald moet worden. Geef de wijziging aan ons door met het formulier pensioenopbouw.

Heeft u een inkomen buiten een dienstverband met verplichte deelneming bij ABP of PFZW (meestal is er dan sprake van een vrije praktijk)? En richt u een eigen b.v. op? Dan blijft u zeer waarschijnlijk gedeeltelijk uw beroep uitoefenen in een vrije praktijk en blijft deelname aan de pensioenregeling van SPMS verplicht. In dit geval blijft u pensioen opbouwen bij SPMS. Wel wordt opnieuw bepaald in welke trapcode u ingeschaald moet worden. Geef de wijziging aan ons door met het formulier pensioenopbouw.

Gaat u aan de slag als medisch specialist in loondienst? Dan zult u meestal verplicht deel gaan nemen in de pensioenregeling van ABP of PFZW. Geef dit aan ons door, in dat geval stopt namelijk uw pensioenopbouw bij SPMS. U heeft 2 mogelijkheden:
 

  1. U neemt uw pensioen mee (waardeoverdracht)
    U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd in veel gevallen meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Als u kiest voor waardeoverdracht vervallen al uw pensioenaanspraken bij SPMS. U krijgt dan géén pensioen en pensioenverhogingen meer van SPMS. U krijgt dan pensioen, maar van uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt de pensioenregeling van SPMS vergelijken met de pensioenregeling van uw nieuwe pensioenuitvoerder met de Pensioenvergelijker.
  2. U laat het opgebouwde pensioen achter bij SPMS
    U bouwt geen pensioen meer bij ons op. U kunt ervoor kiezen om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij ons te laten staan. Uw pensioen wordt jaarlijks met minimaal 3% verhoogd. Als de financiële positie van SPMS dat toelaat kan dit een hoger percentage zijn. U krijgt jaarlijks een opgave met de stand van het bij SPMS opgebouwde pensioen.

SPMS kent 2 soorten partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt wanneer u verandert van werkkring. U kunt uw opgebouwde ouderdomspensioen misschien omzetten in partnerpensioen. Uw partner krijgt dan (meer) partnerpensioen als u overlijdt. Uw eigen ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!