Uitruilen van uw pensioen

Wilt u straks een hoger ouderdomspensioen krijgen, of wilt u een hoger pensioen voor uw partner na uw overlijden? Dan kunt u pensioensoorten onderling uitruilen. U kunt een deel van het door u opgebouwde ouderdomspensioen aanwenden voor extra partnerpensioen en vice versa.

U kunt er ook juist voor kiezen om het ouderdomspensioen te verhogen door (een deel van) het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Uw partner krijgt daardoor geen of minder partnerpensioen. Uw ouderpensioen wordt daardoor hoger. Voor het uitruilen van partnerpensioen heeft u toestemming van uw partner nodig. U en uw partner moeten de verklaring voor uitruil partnerpensioen naar ouderdomspensioen invullen en ondertekenen. 

Ook kunt u het partnerpensioen verhogen door een deel van het ouderdomspensioen daarvoor in te ruilen. Het pensioen voor uw partner wordt hoger en uw ouderdomspenisoen wordt lager. Het partnerpensioen mag na deze uitruil niet meer bedragen dan 70% van het resterende ouderdomspensioen. Neem contact op met met onze pensioenadviseurs voor aanvullende informatie.

U kunt gebruik maken van uitruil bij einde deelneming en bij pensionering.
Let op: bij einde deelneming kan alleen ouderdomspensioen worden uitgeruild voor een hoger partnerpensioen. Bij pensionering kan ouderdomspensioen voor partnerpensioen worden uitgeruild en partnerpensioen voor ouderdomspensioen.

Via de pensioenplanner in MijnSPMS kunt u persoonlijke berekeningen maken. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenadviseurs.