Bijzonder partnerpensioen

Man kijkt uit raam

Bijzonder partnerpensioen is het pensioen dat uw ex-partner van ons ontvangt als u overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner krijgt dit totdat hij of zij overlijdt.

Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot aan de scheiding. Het bijzonder partnerpensioen wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit pensioen wordt niet gekort of stopgezet wanneer uw ex-partner een nieuwe relatie aangaat.

Wil uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen? Dan kan uw ex-partner er samen met u voor kiezen afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Deze keuze kan tijdens de scheiding of na de scheiding worden gemaakt. Deze keuze moet bij ons bekend zijn voordat u met pensioen gaat. Afstand doen kan voor een deel of voor het volledige bijzonder partnerpensioen. Uw keuze geeft u met dit formulier aan ons door. Neem contact op met onze pensioenadviseurs welke keuze voor u het beste is..

Gevolgen van afstand doen het bijzonder partnerpensioen

Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Dan wordt het partnerpensioen niet omgezet in een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Heeft u een nieuwe partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan krijgt uw nieuwe partner dit partnerpensioen. Heeft u geen nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan kunt u dit partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit kan ook als uw nieuwe partner hiermee akkoord gaat.

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? En heeft u een nieuwe partner vóórdat uw pensioen is ingegaan? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen niet. Uw nieuwe partner krijgt in dat geval het partnerpensioen wanneer u overlijdt. Woont u samen met uw nieuwe partner of bent u met uw nieuwe partner getrouwd in het buitenland? Dan moet u uw nieuwe partner bij SPMS hebben aangemeld voordat u met pensioen gaat.

Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u dit vrijgekomen partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen wanneer u met pensioen gaat. Dit kan ook als u wél een nieuwe partner heeft en hij of zij hiermee akkoord gaat. Overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan? Dan komt het bijzonder partnerpensioen niet tot uitkering.

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat ook gevolgen voor uw bestaansminimum. Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. U kunt waarschijnlijk recht op toeslagen ontvangen. Dit bedrag verschilt per situatie. Lees meer over het bestaansminimum.