Bijzonder partnerpensioen

Man kijkt uit raam

Bijzonder partnerpensioen is het pensioen dat uw ex-partner van ons ontvangt als u overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner krijgt dit totdat hij of zij overlijdt.

Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot aan de scheiding. Het bijzonder partnerpensioen wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit pensioen wordt niet gekort of stopgezet wanneer uw ex-partner een nieuwe relatie aangaat.

Wil uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen? Dan kan uw ex-partner er samen met u voor kiezen afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Deze keuze kan tijdens de scheiding of na de scheiding worden gemaakt. Deze keuze moet bij ons bekend zijn voordat u met pensioen gaat. Afstand doen kan voor een deel of voor het volledige bijzonder partnerpensioen. Neem hiervoor contact op met onze pensioenadviseurs.

Gevolgen van afstand doen het bijzonder partnerpensioen

Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Dan wordt het partnerpensioen niet omgezet in een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Heeft u een nieuwe partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan krijgt uw nieuwe partner dit partnerpensioen. Heeft u geen nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan kunt u dit partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit kan ook als uw nieuwe partner hiermee akkoord gaat.

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? En heeft u een nieuwe partner vóórdat uw pensioen is ingegaan? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen niet. Uw nieuwe partner krijgt in dat geval het partnerpensioen wanneer u overlijdt. Woont u samen met uw nieuwe partner of bent u met uw nieuwe partner getrouwd in het buitenland? Dan moet u uw nieuwe partner bij SPMS hebben aangemeld voordat u met pensioen gaat.

Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u dit vrijgekomen partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen wanneer u met pensioen gaat. Dit kan ook als u wél een nieuwe partner heeft en hij of zij hiermee akkoord gaat. Overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan? Dan komt het bijzonder partnerpensioen niet tot uitkering.

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat ook gevolgen voor uw bestaansminimum. Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. U kunt waarschijnlijk recht op toeslagen ontvangen. Dit bedrag verschilt per situatie. Lees meer over het bestaansminimum.