U gaat officieel samenwonen met uw partner

Het is belangrijk dat u uw partner aanmeldt. Daarmee sluit u meteen een verzekering voor vrijwillig partnerpensioen af. Alleen dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Stuur uw samenlevingsovereenkomst op

U meldt zelf uw partner aan voor de verzekering van een vrijwillig partnerpensioen. Upload uw volledige, door de notaris opgestelde, samenlevingscontract. Uploaden doet u in MijnSPMS of via onze contactpagina. In de premietabel ziet u een overzicht van de premiebedragen inclusief het partnerpensioen.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het aanmelden van uw partner
✔ U en uw partner wonen samen op 1 adres. Ook bent u allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
✔ U en uw partner zijn niet:
    - broer of zus
    - ouder en kind
    - grootouder en kleinkind
    - schoonouder en schoondochter of schoonzoon
✔ U moet de vrijwillige partnerverzekering schriftelijk aanvragen
✔ De vrijwillige partnerverzekering moet ingaan vóór u met pensioen gaat

Ingangsdatum verzekering vrijwillig partnerpensioen
De verzekering van het vrijwillig partnerpensioen gaat in op de 1e dag van de maand nadat wij de stukken hebben gekregen. Als wij de stukken op de 1e dag van de maand krijgen, gaat de verzekering op die dag al in. 

Helaas blijft niet iedereen voor altijd bij elkaar. Als u en uw partner officieel uit elkaar gaan, wordt het samenlevingscontract ontbonden. Uw ex-partner heeft dan mogelijk recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het einde van uw relatie. Dit heet bijzonder partnerpensioen. U en uw partner kunnen ook afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Lees meer over uit elkaar gaan na samenwonen.

Bent u van plan om te gaan samenwonen? Een grote stap, ook juridisch. Maak dus goede afspraken. Want u weet maar nooit wat de toekomst brengt. Een notaris helpt u graag om alles goed te regelen.