Inspraak en samenwerking

Investeren doen we samen

We beleggen het pensioengeld van onze deelnemers. Zij staan centraal in alle beslissingen, voor het rendement én de duurzame keuzes.

Samen met deelnemers

Met onze deelnemers gaan we daarom regelmatig in gesprek over ons beleid, de uitvoering hiervan en hun verwachtingen. In een groot onderzoek n 2019 bleek dat de onze deelnemers de thema’s gezondheidszorg en het klimaat erg belangrijk vinden. Deze thema’s zijn daarom benoemd als speerpunt in ons beleid.

Via klankbordgroepen gaan we enkele keren per jaar in gesprek met groepen deelnemers. Hoe denkt u over maatschappelijk verantwoord beleggen? Hoe ver moet SPMS hierin gaan? Vindt u vooral rendement belangrijk of juist de duurzame kanten? Daarbij zien we ook dat elementen die voor de een niet ver genoeg gaan, voor andere deelnemers heel anders kunnen liggen. Alle uitkomsten worden dan ook besproken in het bestuur.

Lees het verslag van de laatste klankbordgroep

Daarbuiten staan we natuurlijk ook open voor vragen of suggesties. Op deze pagina gaan we dieper in op een aantal door deelnemers gestelde vragen.

Samen met de afgevaardigden van BPMS

Naast gesprekken met de deelnemers, voeren wij ook gesprekken met de BPMS Afgevaardigden. Als vertegenwoordigers van hun achterban worden zij door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen. Omgekeerd stellen de Afgevaardigden ook regelmatig kritische vragen.

De afgevaardigde is ook een laagdrempelig ingang voor deelnemers om vragen te stellen.

Samen met maatschappelijke organisaties

Die dialoog voeren we ook met maatschappelijke organisaties, vakbonden, academici en natuurlijk bedrijven. Onze doelstellingen zijn ambitieus en om ze te behalen is samenwerken hard nodig. Wij zijn aangesloten bij een aantal initiatieven rondom maatschappelijk verantwoord beleggen. Hiermee kunnen we ons beleggingsbeleid actueel houden en het verder te ontwikkelen. Door gezamenlijk met andere pensioenfondsen op te treden, kunnen we ook meer invloed uitoefenen naar bedrijven.

De 4 belangrijkste initiatieven zijn:

  1. Het IMVB-convenant
  2. De Principles of Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties (VN)
  3. Access to Medicine
  4. Net Zero Asset Owner Alliance

IMVB-convenant

Het IMVB-convenant is een samenwerking tussen Nederlandse pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. In het convenant slaan zij de handen ineen om misstanden op het gebied van mensenrechten als milieu te voorkomen bij de bedrijven waarin ze beleggen.

Lees meer over het IMVB-convenant.

Principles of Responsible Investment (PRI)

Sinds 2020 zijn wij ondertekenaar van de Principles of Responsible Investment (PRI). De Verenigde Naties stelden deze principes op.

Lees meer over PRI.

Access to Medicine Foundation

SPMS steunt de onafhankelijke organisatie ‘Access to Medicine Foundation’. Zij hebben als doel om farmaceutische bedrijven te stimuleren om meer te doen voor mensen in arme landen. Daaronder valt toegang tot medicijnen. Lees meer op Acces to Medicine Foundation.

Net Zero Asset Owner Alliance

De Net Zero Asset Owner Alliance is een samenwerking tussen pensioenfondsen wereldwijd, om de eigen investeringen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs. De alliantie is een initiatief van de Verenigde Naties.

Met de deelname halen we expertise binnen over klimaatrisico’s en hoe wij onze investeringen daarop kunnen aanpassen, bijv. om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Daarnaast leren we van andere pensioenfondsen en zorgt de verbinding met de VN dat wij onze portefeuille aanpassen in lijn met wetenschappelijke inzichten, zoals die van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Daarnaast gaan we gezamenlijk in gesprek met bedrijven die veel CO2 uitstoten. Lees meer op Net Zero Asset Owner Alliance.