Hoofdthema gezondheid

Iconen met ambities van SPMS

Medisch specialisten zetten zich dagelijks in voor een goede gezondheid. Naast klimaat, kiest SPMS dan ook voor gezondheid als speerpunt in haar beleid. Een thema dat bovendien nauw verweven is met duurzame ontwikkeling en welzijn. SPMS zet hier op in door gericht rond dit thema te beleggen en door haar invloed te gebruiken.

Voor de invulling van het hoofdthema gezondheid kijkt SPMS onder andere naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 maatschappelijke thema’s, waarvan verschillende elementen parallel lopen met de dagelijkse praktijk van onze deelnemers, zoals voeding, goede gezondheid en welzijn en het belang van schoon water en sanitair.

Zo is Ontwikkeldoel 2, ‘Veilig, voedzaam en voldoende voedsel’ belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Door hier op in te zetten, kunnen honger en de gevolgen van malnutritie worden voorkomen.

Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3, ‘Goede gezondheid en welzijn voor iedereen’, is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, het bestrijden van epidemieën en verwaarloosde tropische ziekten, verkeersveiligheid en gezondheidszorg. Ook op deze gebieden liggen raakvlakken met het werk van veel medisch specialisten.

De samenhang tussen Ontwikkelingsdoel 6, ‘Schoon water en sanitair’, en gezondheid behoeft weinig toelichting; Schoon water draagt op veel terreinen bij, van voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mens en het milieu.

Beleggingen met maatschappelijk rendement

Uiterlijk in 2025 wil SPMS minimaal 10% van haar vermogen onderbrengen in beleggingen die zowel een financieel als een meetbaar maatschappelijk rendement genereren. 

Deze kunnen op een breed terrein liggen, maar de gezondheidszorg heeft hierin onze speciale aandacht. We zien hier verschillende mogelijkheden.

Rond het ontwikkelingsdoel ‘Geen honger’ denken we aan investeringen in voedsel met gezonde en natuurlijke ingrediënten, voedselveiligheid of investeringen die bijdragen aan een duurzame productie.

Binnen het Ontwikkelingsdoel ’Zorg’ denken we aan mogelijkheden als ICT-diensten om de zorg te ondersteunen of zorg op afstand te leveren, aan investeringen in preventief lifestyle advies (sport, geestelijke gezondheid), maar ook aan modernisering van klinische onderzoeken en investeringen in cel- en biotechnologie.

Bij ‘Schoon water en sanitair’ denken we tot slot aan investeringen in infrastructuur, maar ook aan waterbehandeling (ontzilting- en onderhoudsapparatuur), het verbeteren van waterkwaliteit (testapparatuur en -middelen) en het vergroten van de hoeveelheid schaars water, bijvoorbeeld door waterbesparing.

Bijdragen door onze invloed aanwenden

Naast gericht investeren wenden we waar mogelijk ook onze invloed aan om bij te dragen aan het hoofdthema gezondheid. Met ons stemrecht als aandeelhouder hebben wij invloed op de bedrijfsvoering. Ons pensioenvermogen geeft ons ook de mogelijkheid om met bedrijven en overheden het gesprek aan te gaan over hun inzet voor mens en maatschappij. Bijvoorbeeld over antimicrobiële resistentie, de prijsstelling van medicijnen of de toegang tot COVID19-vaccins