Onze invloed als aandeelhouder

SPMS is bij een flink deel van haar beleggingen aandeelhouder. Met ons stemrecht hebben wij daardoor invloed op de bedrijfsvoering. De omvang van ons pensioenvermogen geeft ons daarnaast de mogelijkheid om met bedrijven en overheden het gesprek aan te gaan over hun inzet voor mens en maatschappij.

Engagement: waarover gaan wij in gesprek?

Wij gaan met bedrijven in gesprek over hun beleid en activiteiten, met het doel om verbeteringen op het gebied van mens, milieu en maatschappij te realiseren. Dit noemen we ‘engagement’.

Deze gesprekken voeren we met individuele ondernemingen, maar ook met groepen ondernemingen, bijvoorbeeld binnen sectoren of regio’s. Dit doen we aan de hand van ESG-thema’s, trends en risico’s die we identificeren, zoals klimaatverandering, het uitfaseren van steenkool, duurzame voedselsystemen, de gezondheid van mensen en een leefbaar loon. Deze thema’s worden uitgewerkt in projecten die over langere tijd lopen.

 

Climate Action 100+

Een belangrijk thema is klimaatrisico. SPMS is aangesloten bij het initiatief Climate Action 100+. Dit wereldwijde beleggersinitiatief stimuleert de 100 ondernemingen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Daarnaast spreekt CA100+ met ruim 60 andere ondernemingen die een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar schone energie. Eind 2021 heeft 43% van de 160 deelnemende bedrijven inmiddels toegezegd om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Lees meer over Climate Action 100+.

 

Access to Medicine Foundation

SPMS steunt de onafhankelijke organisatie ‘Access to Medicine Foundation’. Zij stimuleren farmaceutische bedrijven om meer te doen voor mensen in arme landen. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegang tot medicijnen. Lees meer over Acces to Medicine Foundation.

Periodiek rapporteren wij over onze engagementactiviteiten. Hieronder vindt u de laatste rapportages.

 

2023:

2022:
2021:

Stemmen

SPMS is bij een flink deel van haar beleggingen aandeelhouder. Dit betekent dat wij mogen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Daarmee hebben we als fonds invloed op de bedrijfsvoering.

Om ons stemrecht wereldwijd te gebruiken, werken we samen met Institutional Shareholder Services. Zij stemmen namens ons, in lijn met onze overtuigingen, verwachtingen en wensen, zoals:

  • Wij maken ons hard voor een goed ondernemingsbestuur.
  • Wij willen meer vrouwen aan de top.
  • Wij streven naar een eerlijk beloningsbeleid.
  • Wij willen extra aandacht voor klimaatrisico’s en gezondheidszorg.

Voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen onderschrijven wij de richtlijnen van de Nederlandse Corporate Governance Code, de OESO-richtlijnen en de International Corporate Governance Network principes van goed ondernemingsbestuur.

Bekijk hieronder de rapportages van onze meest actuele stemactiviteiten.
 

2023:

2022:

 

2023:

2022:

Actief aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap is een belangrijk aspect van het beleggingsbeleid van SPMS. Meer hierover leest u in ons betrokkenheidsbeleid.

Meer inhoudelijke ESG-achtergronden lezen?

Als actieve en betrokken aandeelhouder volgt SPMS nauwlettend wat er in de buitenwereld gebeurt. We kijken daarvoor naar de huidige ESG-thema’s en naar trends en risico’s die we identificeren. Onze ESG-adviseur Columbia Threadneedle Asset Management (voorheen BMO GAM) houdt ons elk jaar op de hoogte van actuele thema’s op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Dat doen zij in de vorm van ‘Viewpoints’. Deze zijn ook beschikbaar* voor deelnemers die meer willen weten.

 

2023:

2022:

2021:

*Waarschuwing*

De inhoud van de hierboven gepubliceerde ‘Viewpoints’ dient op geen enkele wijze te worden gezien als een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling om te kopen of te verkopen, direct of indirect. De informatie, meningen, schattingen of voorspellingen in dit document zijn verkregen van bronnen die redelijkerwijs als betrouwbaar kunnen worden beschouwd, maar kunnen op elk moment in de tijd wijzigen of inmiddels reeds zijn gewijzigd. SPMS of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in deze documenten verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.