Onze resultaten

Werken aan financiële en duurzame resultaten

SPMS belegt voor een welvaartsvaste basis-pensioenvoorziening voor haar deelnemers. Daarbij verenigen we een goed rendement met gezond en duurzaam beleggen. In ons beleggingsbeleid zijn rendement, risico en kosten belangrijk. 

Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare wereld, door rekening te houden met mens, milieu en maatschappij. Wij delen graag onze voortgang op financieel en maatschappelijk gebied.

Financiële beleggingsresultaten

2022 was een zwaar jaar voor de financiële markten. Dit door de combinatie van onder andere de oplopende inflatie, de geopolitieke spanningen en de verhoogde beleidsrentes. De gevolgen zijn te zien in ons belegd vermogen dat in 2022 daalde met € 3,9 miljard naar € 10,6 miljard. Een daling van 27%.

Om dit in perspectief te zetten. De benchmark voor 2022 was -27,5%.

Lees ons jaarbericht over 2022 voor meer inzicht in onze beleggingsresultaten. Of bekijk ons volledige jaarverslag van 2022.

Duurzame ontwikkelingen en resultaten

In 2021 heeft SPMS haar ESG-beleid verder uitgewerkt en opnieuw stappen gezet om bij te dragen aan een leefbare wereld. Een belangrijke stap in 2021 was onze deelname aan de Net Zero Asset Owner Alliance van de Verenigde Naties. Hiermee willen we uiterlijk in 2050 het doel van netto nul CO2-uitstoot halen.

Een ander belangrijke stap is de keuze om uiterlijk per 2025 10% van het vermogen te investeren in impactbeleggingen. Met deze beleggingen gaan we weer een stap verder dan duurzaam beleggen.

Andere stappen waren o.a. het besluit dat we niet langer willen investeren in bedrijven die een groot deel van hun omzet halen uit de zeer vervuilende activiteiten rond kolen en teerzand, sloten we cannabis en handvuurwapens voor civiel gebruik uit van investering en stelden we scherpe grenzen aan bedrijven die milieuovertredingen schenden op basis van de UN Global Compact.

Daarnaast hebben we beweging gecreëerd door onze invloed als aandeelhouder aan te wenden.

Meer hierover leest u in ons Verslag Verantwoord Beleggen 2023/2024.

Bekijk ook: onze resultaten als actief aandeelhouder.