SPMS belegt het geld van de deelnemers voor een zo hoog mogelijk rendement en goed pensioen, maar ook toekomstbestendig. We willen met onze beleggingskeuzes schade aan mens, maatschappij en milieu zoveel mogelijk beperken en een positieve impact maken waar mogelijk. Dat doen we voornamelijk op onze twee belangrijkste thema’s: gezondheidszorg en klimaat & energie. 

In dit verslag laten we zien hoe we dit doen en wat we tot nu toe bereikt hebben. Onderstaand figuur vat ons beleid kort samen. Sinds 2019 is de broeikasgasuitstoot van onze beleggingen sterk verminderd. Daarmee zijn we goed op weg naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050. Daarnaast is op dit moment 6% van het vermogen belegd in investeringen met een positieve maatschappelijke impact.