Waar we in beleggen

Waar we wel en niet in beleggen
Windmolens op het land

SPMS belegt voor een goed pensioen en een leefbare wereld.  Bij de beleggingen zijn het rendement, het risico en de kosten belangrijk. Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare wereld, door rekening te houden met mens, milieu en maatschappij. In onze beleggingsportefeuille komen de keuzes uit ons beleggingsbeleid tot uiting.

Overzicht 100 grootste posities

SPMS belegt wereldwijd, in verschillende landen, sectoren en categorieën, in aandelen, obligaties, vastgoed, et cetera. Een overzicht van onze 100 grootste posities in de beleggingsportefeuille vindt u hier: 

Met groene obligaties bijdragen aan het thema klimaat

Groene staatsobligaties dragen bij aan het opbouwen van een groene kapitaalmarkt. De Nederlandse overheid investeert dit geleende geld in projecten die bijdragen aan een beter klimaat. Als de obligatie afloopt, krijgen de investeerders het ingelegde geld van de obligaties terug.

SPMS investeert hierin per december 2021 ongeveer € 100 mln. (circa 1% van het vermogen). Indirect investeren we hiermee in 4 doelen:

  1. Het opwekken van duurzame energie (bijv. subsidies voor zonnepanelen), 
  2. Isolatie van woningen (subsidies om sociale huurwoningen energiebesparend te maken) . 
  3. Verbeteren van ov-verbindingen en fietsvoorzieningen om duurzaam transport te stimuleren;
  4. Omgaan met de gevolgen van bijvoorbeeld zware regenval, hitte en droogte.

Focus op zorg en klimaat bij impactbeleggingen

Uiterlijk in 2025 wil SPMS minimaal 10% van haar vermogen onderbrengen in zogenoemde impactbeleggingen. Deze beleggingen gaan een stap verder dan duurzaam beleggen, waarbij we rekening houden met de gevolgen van de activiteiten op mens, milieu en maatschappij. Impactbeleggen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

In deze beleggingen kijken we over de volle breedte naar de mogelijkheden. Onze hoofdthema’s daarbinnen zijn ‘gezondheid’ en ‘klimaat’. Meer hierover leest u op deze thema-pagina’s.

Waar we niet in beleggen

Soms willen we op geen enkele wijze verbonden zijn aan de negatieve impact van bedrijven of landen. Deze sluiten we dan uit als mogelijke beleggingen.

SPMS heeft een beleid op het uitsluiten van:

  • producenten van controversiële wapens, nucleaire wapens en handvuurwapens voor civiel gebruik,
  • bedrijven actief in tabak en cannabis,
  • bedrijven in kolen en teerzanden,
  • bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige milieuovertredingen,
  • staatsobligaties van landen die op de sanctielijsten van de VN Veiligheidsraad en de EU Financial Sanctions lijst staan.

Daarnaast beleggen we bijvoorbeeld niet in Nederlandse ziekenhuizen. Hiermee willen we mogelijke belangenverstrengeling voorkomen.

De uitsluitingen toetsen we regelmatig aan ons beleid en aan wat er leeft bij de deelnemers. En we passen deze aan als dat nodig en gewenst is. Op de uitsluitingslijst ziet u in welke beursgenoteerde bedrijven en staatsobligaties SPMS niet investeert.