Beroepsuitoefening stopzetten

Beëindigt u de werkzaamheden waarvoor u deelneemt bij SPMS? Of stopt u helemaal met uw beroepsuitoefening? Dan eindigt uw deelnemerschap bij SPMS. U bouwt geen pensioen meer op. En u betaalt dus ook geen premie meer aan SPMS. Daarom vragen wij u de beëindiging van uw werkzaamheden te melden bij SPMS.

Op het moment dat u uw werkzaamheden beëindigt of uw beroepsuitoefening stopzet, betaalt u geen premie meer aan SPMS. Dit betekent dat:

  • u geen ouderdomspensioen meer opbouwt;
  • u geen partnerpensioen meer opbouwt of verzekert;
  • uw partner geen recht meer heeft op het tijdelijk partnerpensioen. SPMS kent 2 soorten partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt wanneer u verandert van werkkring. U kunt uw opgebouwde ouderdomspensioen misschien omzetten in partnerpensioen. Uw partner krijgt dan (meer) partnerpensioen als u overlijdt. Uw eigen ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

Schakel de financiële planners van SPMS in om de financiële gevolgen in kaart te brengen.

Het kan ook zijn dat u tijdelijk stopt met uw beroepsuitoefening en daarmee ook tijdelijk geen deelnemer bent aan de pensioenregeling bij SPMS. U kunt onder voorwaarden een terugval in de dekking van het partnerpensioen voorkomen. De SPMS-pensioenregeling kent namelijk de voorziening onbetaald verlof.

Stopt u uw beroepsuitoefening omdat u arbeidsongeschikt bent? Neemt u hierover contact met ons op. Dit heeft andere gevolgen voor uw pensioen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!