Ziekte of arbeidsongeschikt

Ziek zijn en arbeidsongeschikt worden heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Meestal kunt u uw beroep nog maar voor een deel of helemaal niet meer uitoefenen. Het kan ook invloed hebben op uw financiële situatie. Uw inkomen kan namelijk dalen. En daarmee ook uw pensioenopbouw.

De arbeidsongeschiktheidsregeling van SPMS in 1,5 minuut

Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid voor uw financiële situatie?