Premieovername als u arbeidsongeschikt bent

Als u (voor een deel) arbeidsongeschikt wordt, heeft u misschien recht op premieovername. U heeft hier recht op na een wachtperiode van 1 jaar waarin u aaneengesloten voor 50% of meer arbeidsongeschikt bent. SPMS betaalt dan (voor een deel) uw pensioenpremie.

Wat is premieovername?

U kunt nabestaanden- en ouderdomspensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt bent. Zonder dat u hiervoor pensioenpremie betaalt. SPMS betaalt namelijk (een deel van) uw pensioenpremie. Dit heet premieovername.

Wanneer komt u in aanmerking voor premieovername?

U komt misschien in aanmerking voor premieovername na een wachtperiode van 1 jaar waarin u aaneengesloten voor 50% of meer arbeidsongeschikt bent. Daarna kunt u premieovername bij SPMS aanvragen.

De hoogte van premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Het deel van de pensioenpremie dat SPMS overneemt hangt af van:

  • Voor hoeveel % u arbeidsongeschikt bent.
  • De hoogte van uw oorspronkelijke pensioenopbouw. Dit is uw gemiddelde pensioenopbouw in de laatste 5 jaar vóórdat u arbeidsongeschikt werd. Of die voorafgaan aan een toename van uw arbeidsongeschiktheid.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u tussen de 50% en 80% arbeidsongeschikt bent

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, neemt SPMS misschien voor een deel uw pensioenpremie over.

U bent volledig arbeidsongeschikt als u voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent

Als u volledig arbeidsongeschikt bent zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U heeft uw praktijk overgedragen en u oefent uw beroep niet meer uit. SPMS neemt dan uw pensioenpremie volledig over.
  2. U heeft uw praktijk nog of u oefent uw beroep nog (op een andere manier) uit. En uw inkomen voor SPMS is naar een lagere klasse gedaald. SPMS neemt dan voor een deel uw pensioenpremie over.

Hoe vraagt u premieovername aan?

Heeft u uw praktijk overgedragen en oefent u uw beroep niet meer uit? Dan vraagt u binnen 2 jaar premieovername aan. Dit doet u door contact met ons op te nemen

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Of heeft u uw praktijk nog? Of oefent u uw beroep nog (op een andere manier) uit? Dan vraagt u binnen 2 jaar nadat uw inkomen door arbeidsongeschiktheid is gedaald naar een lagere klasse premieovername aan. Dit doet u door contact met ons op te nemen

Wij schakelen met uw toestemming een keuringsinstelling in nadat u contact met ons heeft opgenomen. De keuringsinstelling stelt vast sinds wanneer u arbeidsongeschikt bent en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Zodat wij kunnen bepalen of u recht heeft op premieovername.

Heeft u nog een vraag over pensioen en arbeidsongeschiktheid?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Financieel Inzicht

Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid voor uw financiële situatie?