Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het is meestal niet meteen duidelijk of u langdurig arbeidsongeschikt bent. En voor hoeveel u dan arbeidsongeschikt bent of blijft. Na 1 jaar is dat meestal wel duidelijk. Daarnaast worden in het 1e ziektejaar de meeste kosten vergoed uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of neemt de maatschap waar tijdens het 1e ziektejaar. Ook komt de wachttijd van 1 jaar overeen met de gebruikelijke termijn van ontbinding van maatschapscontracten.

Ja, u moet het aan ons doorgeven als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid. Veranderingen kunnen namelijk invloed hebben op uw premieovername.

  • Als de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verandert.
  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid; als u eerst uw beroep blijft uitoefenen en u daarna toch stopt
  • Bij volledige premieovername; als u bent gestopt met uw beroep maar daarna weer uw beroep gaat uitoefenen.
  • Als de pensioenopbouw waarop uw premieovername is gebaseerd achteraf verandert. 

Is de premieovername al aan u toegekend? Dan hebben veranderingen in het inkomen dat u verdient tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen invloed op de premieovername.

Heeft u geen inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan stopt de premieovername na maximaal 3 jaar. 

Heeft u wel een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan stopt de premieovername op de datum waarop de inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt.

Het kan zijn dat u op grond van uw inkomen zelf ook verplichte pensioenopbouw heeft. In totaal mag dit niet meer zijn dan uw pensioenopbouw voordat u arbeidsongeschikt werd. Wordt of is de pensioenopbouw toch hoger? Dan gaat de pensioenpremie die u zelf betaalt omlaag.