Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het is meestal niet meteen duidelijk of u langdurig arbeidsongeschikt bent. En voor hoeveel u dan arbeidsongeschikt bent of blijft. Na 1 jaar is dat meestal wel duidelijk. Daarnaast worden in het 1e ziektejaar de meeste kosten vergoed uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan het zijn dat de maatschap voor u waarneemt tijdens uw eerste ziektejaar. Ook komt de wachttijd van 1 jaar overeen met de gebruikelijke termijn van ontbinding van maatschapscontracten.

Ja, u moet het aan ons doorgeven als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid. Veranderingen kunnen namelijk invloed hebben op uw premieovername.

  • Als de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verandert.
  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid; als u eerst uw beroep blijft uitoefenen en u daarna toch stopt
  • Bij volledige premieovername; als u bent gestopt met uw beroep maar daarna weer uw beroep gaat uitoefenen.
  • Als de pensioenopbouw waarop uw premieovername is gebaseerd achteraf verandert. 

Is de premieovername al aan u toegekend? Dan hebben veranderingen in het inkomen dat u verdient tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen invloed op de premieovername.

Heeft u geen inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan stopt de premieovername na maximaal 3 jaar. 

Heeft u wel een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan stopt de premieovername op de datum waarop de inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt.

Het kan zijn dat u op grond van uw inkomen zelf ook verplichte pensioenopbouw heeft. In totaal mag dit niet meer zijn dan uw pensioenopbouw voordat u arbeidsongeschikt werd. Wordt of is de pensioenopbouw toch hoger? Dan gaat de pensioenpremie die u zelf betaalt omlaag.