Pensioen als u arbeidsongeschikt wordt

Ziek zijn en arbeidsongeschikt worden, heeft veel invloed op uw dagelijks leven. U kunt meestal uw beroep nog maar voor een deel of helemaal niet meer uitoefenen. En uw inkomen en pensioenopbouw kan dalen. Op deze pagina leest u wat arbeidsongeschikt zijn betekent voor uw pensioen.

Het 1e jaar waarin u arbeidsongeschikt bent, is de wachtperiode

Als u voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt wordt heeft u misschien recht op premieovername. U komt hiervoor in aanmerking na een wachtperiode van 1 jaar waarin u aaneengesloten voor 50% of meer arbeidsongeschikt bent. 

Tijdens de wachtperiode betaalt u zelf de pensioenpremie door 

Dit doet u op basis van uw inkomen en gewerkte uren. U betaalt zelf de premie totdat de wachtperiode over is. 

In de wachtperiode bent u verzekerd voor partnerpensioen 

Als u in de wachtperiode overlijdt, krijgt uw nabestaande (tijdelijk) partnerpensioen alsof u tot uw 65e pensioen heeft opgebouwd.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u tussen de 50% en 80% arbeidsongeschikt bent

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, neemt SPMS misschien voor een deel uw pensioenpremie over.  Lees hier meer over premieovername.

U bent volledig arbeidsongeschikt als u voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent

Als u volledig arbeidsongeschikt bent zijn er 2 mogelijkheden: 

  1. U heeft uw praktijk overgedragen en u oefent uw beroep niet meer uit. SPMS neemt dan uw pensioenpremie volledig over.
  2. U heeft nog uw praktijk of u oefent uw beroep nog (op een andere manier) uit. En uw inkomen voor SPMS is naar een lagere klasse gedaald. SPMS neemt dan voor een deel uw pensioenpremie over. 

Lees hier meer over premieovername.

Hoe wordt bepaald in welke mate u arbeidsongeschikt bent?

Met uw toestemming schakelen wij een keuringsinstelling in. De keuringsinstelling stelt vast sinds wanneer u arbeidsongeschikt bent en in welke mate u arbeidsongeschikt bent.

Heeft u nog een vraag over pensioen en arbeidsongeschiktheid?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Financieel Inzicht

Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid voor uw financiële situatie?