Onbetaald verlof

miriam keuken

Gaat u tijdelijk met onbetaald verlof? Dan stopt u voor die periode uw beroepsuitoefening en onderbreekt u uw deelnemerschap bij SPMS.

Als u niet werkt hoeft u ook geen pensioenpremie te betalen. U moet uw onbetaald verlof daarom van tevoren schriftelijk bij ons melden. Als u uw premiebetaling tijdelijk stopzet, heeft dit  gevolgen voor de toekomstige opbouw van uw ouderdomspensioen. Maar ook voor de opbouw van het partnerpensioen.

Als u met onbetaald verlof gaat heeft dit financiële gevolgen. Wat betekent dit voor uw huidige en toekomstige situatie?

Als u met onbetaald verlof gaat, betaalt u geen premie en bouwt u geen ouderdomspensioen op over de verlofperiode. Na deze periode is uw daadwerkelijk opgebouwde ouderdomspensioen dus lager dan het zou zijn zonder het onbetaald verlof.

Tijdens de periode van onbetaald verlof loopt de verzekering van het partnerpensioen voor maximaal 18 maanden ongewijzigd door. Na de periode van onbetaald verlof wordt de hoogte van het partnerpensioen bepaald op basis van het daadwerkelijk opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen is dan dus lager.

Overlijdt u tijdens de verlofperiode (van maximaal 18 maanden)? Dan keren wij het volledige partnerpensioen uit aan uw partner, alsof uw deelnemerschap bij SPMS nooit is stopgezet.

Als u met onbetaald verlof gaat, moet u dit schriftelijk bij ons melden. Stuur een brief naar het postadres van SPMS. Of stuur een e-mail naar administratie@spms.nl.