Overlijden

Als u overlijdt, hebben uw partner en kinderen onder voorwaarden recht op nabestaandenpensioen. Daarnaast hebben zij mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.

In de gesproken tekst in de animatie wordt verteld dat het tijdelijk partnerpensioen eindigt op 65-jarige leeftijd, deze tekst is niet langer correct. Het bestuur van SPMS heeft besloten het tijdelijk partnerpensioen door te betalen tot de AOW-leeftijd van uw partner, op voorwaarde dat de deelnemer is overleden op of na 1 januari 2013. Is de deelnemer overleden vóór 1 januari 2013, dan geldt als expiratiedatum nog steeds de 65-jarige leeftijd van de partner.

Als u overlijdt heeft uw partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.
Als u overlijdt hebben uw kinderen onder voorwaarden recht op wezenpensioen.