Overlijden

Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en kinderen onder voorwaarden recht op nabestaandenpensioen. Daarnaast hebben zij mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Wanneer u overlijdt heeft uw partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.
Wanneer u overlijdt hebben uw kinderen onder voorwaarden recht op wezenpensioen.
Mogelijk hebben uw nabestaanden ook recht ook een Anw-uitkering. Lees hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Chat met SPMS