Wat is pensioen?

Het pensioen in Nederland bestaat uit 3 pijlers. Hier leest u waar u (automatisch) recht op heeft en wat u zelf moet regelen.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

  1. 1e pijler: uitkeringen van de overheid
  2. 2e pijler: pensioenopbouw bij een pensioenfonds zoals SPMS
  3. 3e pijler: een aanvullende pensioenverzekering
AOW
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen dat u van de overheid krijgt. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. U krijgt uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.
 
Anw
Als u overlijdt, hebben uw partner en kinderen mogelijk recht op een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet). Op de website van SVB leest u wanneer uw nabestaanden recht hebben op een Anw-uitkering.
Als u aan de voorwaarden voldoet, bouwt u pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Na uw pensionering krijgt u een vast bedrag aan pensioen, gebaseerd op de periode en het niveau van uw deelname aan de regeling.
 
Uw pensioen wordt levenslang jaarlijks aangepast (toeslagverlening). Vanaf 1 juli 2007 verhoogt SPMS de pensioenaanspraken (ook na ingang van het pensioen) jaarlijks onvoorwaardelijk met 3%. Onder voorwaarden kan SPMS de aanspraken extra verhogen.
 
De pensioenregeling van SPMS bestaat uit de volgende soorten pensioen:
  1. Ouderdomspensioen
  2. Partnerpensioen
  3. Wezenpensioen
Ook kent de regeling een voorziening voor premieovername bij arbeidsongeschiktheid. Mocht u arbeidsongeschikt worden, dan neemt SPMS de premiebetaling voor de opbouw van uw pensioen van u over. Hiervoor gelden voorwaarden.  
 
Naast uw pensioen bij SPMS, kunt u naar eigen inzicht extra voorzieningen treffen. Dit moet u zelf regelen en is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen? Laat dan De Financiële Scan uitvoeren door een financieel planner van SPMS.