Wat betekenen de nieuwe regels voor pensioen voor mij?

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Dat betekent dat de nieuwe regels gelden voor iedereen die nu pensioen opbouwt, die in het verleden pensioen bij SPMS heeft opgebouwd of gepensioneerd is. Op deze pagina vindt u informatie over wat wij nu al weten.

Wat blijft hetzelfde in het vernieuwde pensioenstelsel?

In het vernieuwde pensioenstelsel blijven een aantal sterke punten van ons huidige pensioenstelsel behouden.

 

  • AOW: u blijft AOW krijgen vanuit de overheid. 
  • Pensioen: U blijft pensioen ontvangen zolang u leeft, ook als u 110 jaar wordt.
  • Nabestaandenpensioen: uw partner ontvangt een uitkering als u overlijdt
  • Premieovername bij arbeidsongeschiktheid: als u arbeidsongeschikt raakt, blijft SPMS (een deel) van uw premie betalen. 
  • Premie: U blijft ongeveer evenveel premie betalen.
  • Beleggingen: Wij blijven uw premie beleggen.

 

Wat wordt er anders in het vernieuwde pensioenstelsel?

Een aantal zaken in het vernieuwde pensioenstelsel gaan veranderen en zijn nieuw. Dit zijn de grootste veranderingen.

Niet de uitkering, maar uw pensioenpremie is de basis

In de huidige pensioenregeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen dat jaarlijks wordt opgebouwd. Vervolgens werd bepaald hoeveel premie hiervoor betaald moest worden. Omdat er een uitkering was toegezegd, moesten er forse reserves worden aangehouden om ook bij tegenvallende economische omstandigheden deze toezegging na te kunnen komen.

In het nieuwe pensioenstelsel worden afspraken gemaakt over hoeveel geld u inlegt voor uw pensioen. Dit heet een premieregeling. De premies worden - net als nu - belegd. De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de ingelegde premies en het rendement daarop. Er hoeven minder reserves te worden aangehouden.

Het pensioen stijgt of daalt eerder mee met de resultaten op de financiële markten.

Altijd inzicht in uw persoonlijke pensioenvermogen

Het vernieuwde stelsel wordt transparanter en persoonlijker. Zo kunt u straks zien welk deel van het totale pensioenvermogen van SPMS voor u persoonlijk is gereserveerd. Dat heet uw persoonlijke pensioenvermogen. Uw persoonlijke pensioenvermogen bij SPMS kunt u straks altijd inzien in MijnSPMS.

Beleggingen beter afgestemd op uw levensfase

We streven altijd naar een hoog rendement tegen een verantwoord risico met het doel het pensioen te laten stijgen. In het vernieuwde stelsel gaan we bij het beleggen van de premies meer rekening houden met verschillen tussen groepen deelnemers. 

Voor jongeren kunnen we meer risico nemen. Want als we meer risico nemen, is er ook een grotere kans op een hoger pensioen. De andere kant van de medaille is dat er ook een grotere kans is op een tegenvaller. Als u nog lang niet met pensioen gaat, is er nog genoeg tijd om deze tegenvallers weer goed te maken. 

Voor oudere deelnemers is dit niet wenselijk. Wanneer u bijna met pensioen gaat, en misschien nog meer, wanneer u met pensioen bent, wilt u ook meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Voor oudere deelnemers nemen we dus minder risico in de beleggingen. 

Financiële buffer: de solidariteitsreserve

In het vernieuwde pensioenstelsel wordt geld apart gehouden om financiële tegenvallers op te vangen. Een financiële buffer, ook wel de solidariteitsreserve genoemd. De regels over hoe deze financiële buffer wordt gevuld en wanneer er geld uit de buffer gehaald mag worden, moeten nog worden vastgelegd.

Wat verdwijnt?

Er zijn een aantal zaken die niet meer terugkomen in het vernieuwde pensioenstelsel.

  • Geen vaste 3% indexatie en conversie meer: u heeft hier wel voor ingelegd, dus dit bedrag komt in uw persoonlijk pensioenvermogen erbij.
  • De dekkingsgraad komt te vervallen. Er is geen toezegging meer over de hoogte van het pensioen. Daarom wordt er ook niet meer berekend of er voldoende geld beschikbaar is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.
  • De term aanspraak blijft wel, maar verwijst straks niet naar de hoogte van de uitkering die u later ontvangt, maar naar uw opgebouwde pensioenvermogen.

Wat betekent het voor u?

Wat de nieuwe pensioenregels voor u persoonlijk betekenen, weten we nog niet precies. Dat wordt de komende jaren duidelijk. Tot die tijd informeren we u over de veranderingen en het proces. We houden u graag op de hoogte, dus meld u ook aan voor onze nieuwsbrief.