De nieuwe regels in het kort

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Dat betekent dat de nieuwe regels gelden voor iedereen die nu pensioen opbouwt, die in het verleden pensioen bij SPMS heeft opgebouwd of gepensioneerd is. Een overzicht in het kort:

Wat blijft hetzelfde?

Met de nieuwe regels voor pensioen blijven een aantal sterke punten van ons huidige pensioenstelsel behouden.

 

  • AOW: u blijft AOW ontvangen vanaf de AOW-leeftijd vanuit de overheid.
  • Pensioen: U blijft pensioen ontvangen zolang u leeft, ook als u 110 jaar wordt.
  • SPMS blijft collectief beleggen. Dat levert schaalvoordelen en beter rendement op. Daarnaast delen we de risico’s samen. 
  • Als u overlijdt, is er partner-of wezenpensioen voor uw nabestaanden. Dit is afhankelijk van de keuzes die u maakt en of u nog bent aangesloten bij SPMS. 
  • Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft SPMS (een deel) van uw premie betalen
  • Premie: U blijft ongeveer evenveel premie betalen.

Wat gaat er veranderen?

Een aantal zaken gaan veranderen met de nieuwe regels. Dit zijn de grootste veranderingen:

Inleg is de basis voor nieuwe pensioen

De basis voor het nieuwe pensioen is het geld dat u inlegt voor uw pensioen. De afspraken gaan dus niet over de hoogte van uw pensioen. Het streven is dat de premie ongeveer gelijk blijft aan de premie die u nu betaalt. Als u in 2012 heeft gekozen voor opt-out, gaat de premie wel omhoog. Binnen de nieuwe regels is opt-out niet meer mogelijk.  

Inzicht in uw pensioen

U krijgt door de nieuwe regels voor pensioen meer inzicht in hoe het kapitaal voor uw pensioen zich ontwikkelt. Zo kunt u zien hoeveel geld u heeft ingelegd en welk beleggingsrendement u krijgt. U ziet ook hoeveel pensioen u naar verwachting gaat krijgen. U kunt straks op mijn MijnSPMS uw pensioenpot altijd inzien.  

Beleggingen

SPMS blijft de pensioenen collectief beleggen. U maakt dus zelf geen beleggingskeuzes. SPMS het risico af naarmate u ouder wordt. Zo heeft u een pensioen dat zo hoog en zo stabiel mogelijk is.

Uw pensioen kan eerder omhoog of omlaag

Met de nieuwe regels voor pensioen beweegt uw pensioen mee met de economie. Met de nieuwe regels voor pensioen hoeven we minder hoge reserves aan te houden, waardoor uw pensioen eerder omhoog kan gaan. Het voordeel is dat pensioenfondsen hierdoor wat meer risico mogen nemen met de beleggingen. We verwachten hier meer rendement mee te behalen. Uw pensioen kan daardoor hoger of lager worden.

We houden een reserve aan voor financiële tegenvallers. Zo houden we uw pensioen zo stabiel mogelijk.

 

Gezamenlijke buffer voor tegenvallers

In de nieuwe regels voor pensioen staat niet van tevoren vast hoeveel pensioen u gaat krijgen. De hoogte van uw pensioen is namelijk afhankelijk van de beleggingsrendementen en de rente. We nemen maatregelen om te zorgen dat uw pensioen zo stabiel mogelijk blijft. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, vullen we uw pensioen tot op zekere hoogte aan met geld uit een buffer. Onze ambitie is dat als u pensioen krijgt, het pensioen vrijwel nooit daalt.

Wat verandert er verder?

Met de nieuwe regels voor pensioen zijn er nog een aantal zaken die veranderen:

  • Het pensioen wordt niet meer standaard verhoogd met 3%. Het geld dat hiervoor is gereserveerd wordt toegevoegd aan uw persoonlijk pensioenvermogen.
  • Als u met pensioen gaat, kunt u niet meer kiezen voor een lage of hoge conversie. In plaats daarvan kunt u kiezen om te starten met een hogere uitkering voor een bepaalde periode. Na deze periode krijgt u een lagere uitkering. Andersom kan ook: u start met een lagere uitkering en daarna krijgt u een hogere uitkering. 

Wat betekent het voor u?

Medio 2026 ontvangt u een overzicht van uw huidige pensioen en uw pensioen volgens de nieuwe regels. U ziet dan wat deze verandering voor u persoonlijk betekent. Tot die tijd informeren we u over de veranderingen en het proces. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.