Wat is....?

De premie in de nieuwe pensioenregeling

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: de premie in de nieuwe pensioenregeling.

Wat is de premie in de nieuwe pensioenregeling?

Binnen de nieuwe regels voor pensioen wordt de hoogte van uw premie bepaald door een percentage van uw pensioengrondslag. Dit is het deel van uw inkomen dat meetelt voor uw pensioen. 

Hoe wordt de premie berekend?

Nu betaalt u premie op basis van uw inschaling via trapcodes en daar krijgt u een vast bedrag aan pensioen voor terug. Dit gaat veranderen. In de nieuwe pensioenregeling is de premie dus een percentage van uw pensioengrondslag. Dit percentage is nog niet vastgesteld. De pensioengrondslag is uw inkomen dat meetelt voor uw pensioen. Er geldt een maximum. Dat maximum wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is in 2024 ongeveer € 137.000. Er wordt ook rekening gehouden met de AOW. Omdat pensioen een aanvulling is op de AOW, wordt er over een deel van het inkomen ook geen pensioen opgebouwd. Het inkomen tot € 15.000 telt dus ook niet mee voor uw pensioenopbouw. In de praktijk zal dus ongeveer maximaal € 122.000 van uw inkomen meetellen voor uw pensioen. 

Wat betekent dit voor mij?

Dit betekent dat u in de nieuwe pensioenregeling mogelijk een ander bedrag aan premie betaalt. Het percentage is nog niet vastgesteld. Naar verwachting wordt dit ongeveer 30%. Zodra het percentage is vastgesteld, wordt u hierover geïnformeerd.

Het streven is dat de premie ongeveer gelijk blijft met de premie die u nu betaalt. Volgens de nieuwe regels wordt geen onderscheid gemaakt in een premie met of zonder partnerpensioen. Als u in 2012 heeft gekozen voor opt-out, gaat de premie wel omhoog. Binnen de nieuwe regels is opt-out namelijk niet meer mogelijk De premie blijft volledig fiscaal aftrekbaar.

De wijze waarop u uw premie betaald, blijft ongewijzigd. De premie blijft ook fiscaal aftrekbaar. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

De verwachting is dat u ongeveer evenveel premie gaat betalen. Het percentage is nog niet vastgesteld. Naar verwachting wordt dit ongeveer 30%. Zodra dit het percentage is vastgesteld, wordt u hierover geïnformeerd . 

In de nieuwe pensioenregeling is iedereen standaard verzekerd voor een nabestaandenpensioen. Als u op de pensioendatum geen partner heeft, kunt u het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen.