Wat is....?

Persoonlijk pensioenvermogen

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: persoonlijk pensioenvermogen.

Wat is persoonlijk pensioenvermogen?

Het persoonlijk pensioenvermogen is het kapitaal dat is gereserveerd voor uw pensioen. 

Wat is uw pensioenpot?

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. SPMS belegt dat geld. De premie en het beleggingsrendement vormen samen het kapitaal voor uw pensioen. Dit stoppen we in uw pensioenpot. Als u met pensioen gaat, wordt er met het geld uit deze pensioenpot uw pensioen betaald. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van het opgebouwde kapitaal en de rentestand. 

Wat betekent dit voor mij?

U krijgt meer inzicht in hoe het kapitaal voor uw pensioen zich ontwikkelt. Zo kunt u zien wat uw maandelijkse inleg aan kapitaal oplevert. U ziet ook hoeveel pensioen u naar verwachting gaat krijgen. Uw kunt uw pensioenpot altijd inzien bij MijnSPMS.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Net zoals nu zijn er in de nieuwe pensioenregeling kosten voor administratie en vermogensbeheer. Deze worden nu collectief gedeeld. Dat blijft zo.

In de huidige regeling hebben wij te maken met administratiekosten en kosten voor vermogensbeheer. Zoals het er nu uitziet, gaan deze kosten in de nieuwe pensioenregeling zeker niet hoger worden.