Wat is....?

Beleggen per leeftijdscohort

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: beleggen per leeftijdscohort.

Wat is beleggen per leeftijdscohort?

Dit houdt in dat bij het beleggingsbeleid voor het kapitaal van uw pensioen rekening wordt gehouden met uw leeftijd.

Wat betekent dit voor mij?

Het kapitaal voor uw pensioen wordt collectief belegd. U maakt dus zelf geen beleggingskeuzes. Het pensioenfonds houdt bij het beleggen rekening met uw leeftijd.  

Bent u nog jong? Dan duurt het nog lang voor u met pensioen gaat. Dan schommelt uw pensioenpot meer. Er is namelijk nog veel tijd om mogelijke dalingen weer goed te maken.

Komt u dichter bij uw pensioendatum? Dan heeft u al veel opgebouwd in uw pensioenpot en wilt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen na pensionering. Daarom bouwen we het risico af, zodat uw pensioenpot zo stabiel mogelijk is.

Dit betekent een zo goed mogelijk pensioen tegen aanvaardbare risico’s. Kortom, meer risico en rendement wanneer de mogelijkheden daarvoor zijn. En de zekerheid van een stabiel pensioen wanneer uw pensioen dichterbij komt of wanneer u al met pensioen bent. 

U ziet straks in MijnSPMS uw pensioenpot en een indicatie van uw verwachte pensioen op uw pensioendatum.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Dat heeft u zeker. Wij onderzoeken minimaal eens in de 5 jaar hoeveel risico u wilt nemen met de beleggingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn een belangrijke pijler onder ons beleggingsbeleid.

In 2022 hebben wij ons laatste risicopreferentieonderzoek uitgevoerd. Hier leest u meer over de uitkomsten.