Wat is....?

Beleggen per leeftijdscohort

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: beleggen per leeftijdscohort.

Wat is beleggen per leeftijdscohort?

Het pensioenvermogen belegt het pensioenfonds collectief. U maakt dus zelf geen beleggingskeuzes. Het pensioenfonds houdt bij het beleggen rekening met uw leeftijd. Voor jongeren nemen we meer risico dan voor ouderen. Meer risico betekent namelijk ook een grotere kans op een hoger rendement. Maar mogelijk ook hogere verliezen. Gaat het minder met de beleggingen, dan is dat voor de jongeren niet direct een ramp. Er is meer tijd om te herstellen. Voor (bijna-) gepensioneerden geldt dat andersom. 

Hoe werkt beleggen per leeftijdscohort?

Wat er in het vernieuwde stelsel voor u verbetert, is dat het beleggingsbeleid wordt toegespitst op uw levensfase. Wanneer u jonger bent, biedt dat de mogelijkheid om risicovoller te beleggen. Eventuele tegenvallers kunnen nog worden goed gemaakt. Door risicovoller te beleggen kan er meer rendement voor u worden behaald.

Komt u dichter bij uw pensioen of bent u al met pensioen, dan zijn schommelingen in uw pensioen minder gewenst en zal er daarom minder risicovol worden belegd.

U behoudt de voordelen van collectief beleggen. U deelt de kosten en hebt tegelijkertijd door het collectieve vermogen het voordeel dat u meer risico kan nemen en dus mogelijk meer rendement kan behalen.

Wat betekent dit voor mij?

Een zo goed mogelijk pensioen tegen aanvaardbare risico’s dankzij een beleggingsbeleid afgestemd op uw situatie. Kortom, meer risico en rendement wanneer de mogelijkheden daarvoor zijn. En de zekerheid van een stabiel pensioen wanneer uw pensioen dichterbij komt of wanneer u al met pensioen bent. 

U ziet straks in MijnSPMS uw persoonlijke pensioenvermogen en een indicatie van uw verwachte pensioenuitkering op uw pensioendatum.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Dat heeft u zeker. Wij onderzoeken minimaal eens in de 5 jaar hoeveel risico u wilt nemen met de beleggingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn een belangrijke pijler onder ons beleggingsbeleid.

In 2022 hebben wij ons laatste risicopreferentieonderzoek uitgevoerd. Hier leest u meer over de uitkomsten.