Wat is....?

Solidariteitsreserve

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: de solidariteitsreserve.

Wat is de solidariteitsreserve?

Als er straks andere regels gelden voor pensioen hebben we een solidariteitsreserve. U kunt dit vergelijken met een financiële buffer. In slechte beleggingstijden halen we geld uit de buffer om de pensioenen niet te veel te laten dalen, in goede jaren stoppen we juist geld in de buffer.

Wanneer we overgaan naar de nieuwe regels, zal er direct een deel van het vrijgekomen vermogen in deze buffer worden gestort.

Hoe werkt de solidariteitsreserve?

De hoogte van uw pensioen is, naast uw betaalde premie, afhankelijk van beleggingsrendementen. Het grootste gedeelte van de beleggingsrendementen gaan naar uw persoonlijk pensioenvermogen en een klein gedeelte gaat naar de solidariteitsreserve.

In een slecht beleggingsjaar kan er geld uit de solidariteitsreserve worden gehaald om zoveel mogelijk te voorkomen dat de pensioenen dalen. De precieze regels voor het vullen en uitdelen uit de reserve leggen we vast in de nieuwe pensioenregeling. Op deze manier zorgen we ervoor dat de beleggingsrisico’s samen gedeeld worden.

In de wet is vastgelegd dat de solidariteitsreserve maximaal 15% van het totaal aan pensioenvermogen mag zijn. SPMS heeft nog niet bepaald hoe hoog de reserve maximaal zal worden.

Wat betekent dit voor mij?

Uw pensioen gaat meebewegen met de economie. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, vullen we uw pensioen tot op zekere hoogte aan met geld uit de solidariteitsreserve. Onze ambitie is dat als u pensioen krijgt, het pensioen vrijwel nooit daalt. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Dit is nog niet bekend. De afspraken hierover moeten nog worden vastgelegd. Bijvoorbeeld hoe de buffer wordt gevuld en wanneer er geld uit de buffer wordt gehaald. Maar ook afspraken over de minimale en maximale hoogte van de buffer en hoe we ervoor zorgen dat de buffer eerlijk wordt verdeeld.