Wat is....?

Solidariteitsreserve

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: de solidariteitsreserve.

Wat is de solidariteitsreserve?

De Solidariteitsreserve is een financiële buffer die we aanhouden bij economische tegenvallers.  

Hoe werkt de solidariteitsreserve?

De hoogte van uw pensioen is, naast de premie die u betaalt, afhankelijk van rendementen op beleggingen. Het grootste deel van de rendementen gaan naar uw pensioenpot en een klein gedeelte gaat naar de buffer.

In een minder beleggingsjaar kan er geld uit de buffer worden gehaald om zoveel mogelijk te voorkomen dat de pensioenen dalen. De precieze regels voor het vullen en uitdelen uit de buffer, leggen we vast in de nieuwe regels voor pensioen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we de beleggingsrisico’s samen delen.

In de wet is vastgelegd dat de reserve maximaal 15% van het totaal aan pensioenvermogen mag zijn. SPMS heeft nog niet bepaald hoe hoog de buffer maximaal zal worden.

Wat betekent dit voor mij?

Uw pensioen gaat meebewegen met de economie. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, vullen we uw pensioen tot op zekere hoogte aan met geld uit de buffer. Ons doel is dat als u pensioen krijgt, het bedrag zo stabiel mogelijk blijft.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Dit is nog niet bekend. De afspraken hierover moeten nog worden vastgelegd. Bijvoorbeeld hoe de buffer wordt gevuld en wanneer er geld uit de buffer wordt gehaald. Maar ook afspraken over de minimale en maximale hoogte van de buffer en hoe we ervoor zorgen dat de buffer eerlijk wordt verdeeld.