Uw werkkring verandert

Er verandert iets in uw beroepsuitoefening als medisch specialist. U gaat bijvoorbeeld in loondienst werken. Of u gaat geheel of gedeeltelijk als zelfstandige in een vrije praktijk aan de slag. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioenopbouw bij SPMS.

Heeft u een inkomen buiten een dienstverband met verplichte deelneming bij ABP of PFZW (meestal is er dan sprake van een vrije praktijk)? Maar heeft u geen eigen b.v.? Dan blijft u zeer waarschijnlijk gedeeltelijk uw beroep uitoefenen in een vrije praktijk en blijft deelname aan de pensioenregeling van SPMS verplicht. In dit geval blijft u pensioen opbouwen bij SPMS. Wel wordt opnieuw bepaald in welke trapcode u ingeschaald moet worden. Geef de wijziging aan ons door met het formulier pensioenopbouw.

Heeft u een inkomen buiten een dienstverband met verplichte deelneming bij ABP of PFZW (meestal is er dan sprake van een vrije praktijk)? En richt u een eigen b.v. op? Dan blijft u zeer waarschijnlijk gedeeltelijk uw beroep uitoefenen in een vrije praktijk en blijft deelname aan de pensioenregeling van SPMS verplicht. In dit geval blijft u pensioen opbouwen bij SPMS. Wel wordt opnieuw bepaald in welke trapcode u ingeschaald moet worden. Geef de wijziging aan ons door met het formulier pensioenopbouw.

Gaat u aan de slag als medisch specialist in loondienst? Dan zult u meestal verplicht deel gaan nemen in de pensioenregeling van ABP of PFZW. Geef dit aan ons door, in dat geval stopt namelijk uw pensioenopbouw bij SPMS. U heeft twee mogelijkheden:

  1. U neemt uw pensioen mee (waardeoverdracht)
    U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd in veel gevallen meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht.
  2. U laat het opgebouwde pensioen achter bij SPMS
    U bouwt geen pensioen meer bij ons op. U kunt ervoor kiezen om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij ons te laten staan. Uw pensioen wordt jaarlijks met minimaal 3% verhoogd. Als de financiële positie van SPMS dat toelaat kan dit een hoger percentage zijn. U ontvangt jaarlijks een opgave met de stand van het bij SPMS opgebouwde pensioen.
Chat met SPMS