Uw werkkring verandert

Er verandert iets in uw beroepsuitoefening als medisch specialist. U verandert van werkkring. U gaat bijvoorbeeld in loondienst werken. Of u gaat als zelfstandige in een vrije praktijk aan de slag. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioenopbouw bij SPMS.

Heeft u een inkomen buiten een dienstverband met verplichte deelneming bij ABP of PFZW (meestal is er dan sprake van een vrije praktijk)? Dan blijft deelname aan de pensioenregeling van SPMS verplicht. In dit geval blijft u pensioen opbouwen bij SPMS. Wel wordt opnieuw bepaald in welke trapcode u ingeschaald moet worden. Geef de wijziging aan ons door met het formulier Pensioenopbouw.

Gaat u aan de slag als medisch specialist in loondienst? Dan zult u meestal verplicht deel gaan nemen in de pensioenregeling van ABP of PFZW. In dat geval stopt uw pensioenopbouw bij SPMS. U heeft twee mogelijkheden:

  1. U neemt uw pensioen mee (waardeoverdracht)
    U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd in veel gevallen meenemen naar een ander pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht.
  2. U laat het opgebouwde pensioen achter bij SPMS
    U bouwt geen pensioen meer bij ons op. U kunt ervoor kiezen om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij ons te laten staan. Uw pensioen wordt jaarlijks met minimaal 3% verhoogd. Als de financiële positie van SPMS dat toelaat kan dit een hoger percentage zijn. U ontvangt jaarlijks een opgave met de stand van het bij SPMS opgebouwde pensioen.
Chat met SPMS