Scheiden heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Wat moet u weten en regelen?

  • Onderzoek welke keuzes u en uw ex-partner hebben bij de verdeling van uw pensioen. En welke gevolgen dit heeft voor uw pensioen en dat van uw ex-partner. Lees hier meer over uw pensioen als u gaat scheiden.  
  • Maak samen met uw ex-partner een keuze over de verdeling van uw ouderdomspensioen.
  • Uw ex-partner kan wel of niet afzien van het bijzonder partnerpensioen. Dit dient expliciet in het echscheidingsconvenant te staan.
  • Jullie leggen de afspraken over de verdeling van uw pensioen vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst.
  • Geef de gemaakte keuze over de verdeling van uw pensioen door via het formulier verdeling van pensioen. En stuur deze binnen 2 jaar naar ons op met een kopie van uw echtscheidingsconvenant. 
  • Ziet uw ex-partner af van het bijzonder partnerpensioen? Dan moet uw ex-partner dit aan ons doorgeven. Wordt dit niet aan ons doorgegeven? Dan wordt het bijzonder partnerpensioen automatisch verdeeld aan de ex-partner. Neem contact op met onze pensioenadviseurs
  • Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Geef daar dan ook uw keuze voor de verdeling van uw pensioen door.
  • Woont u in het buitenland? Dan moet u de scheiding zelf aan ons doorgeven. Wij krijgen dit dan niet automatisch door van de gemeente.