U bent korter dan 2 jaar geleden gescheiden of u gaat scheiden

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen gaan over uw ouderdomspensioen. Over het bijzonder partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw ex-partner.

Vraag een voorlopige berekening aan

U en uw ex-partner kunnen een voorlopige berekening over de verdeling van uw pensioen opvragen. Dit doet u door ons te bellen. Een bericht te sturen via ons contactformulier. Of per post een brief te sturen.

Mogelijkheden om uw pensioen te verdelen

Ieder krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Behalve als dat minder is dan € 592,51 bruto per jaar (2024). Dit is wettelijk geregeld. Uw ex-partner heeft wel recht op bijzonder partnerpensioen.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan draaien wij de verdeling terug. Het bedrag voor uw ex-partner voegen wij toe aan uw pensioen. Bent u al met pensioen? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen.

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%, of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Kiezen u en uw ex-partner voor een andere periode? Dan mag die geen eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap overlappen. Ook mag de periode niet na de echtscheidingsdatum liggen. Uw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (2024). Dit is wettelijk geregeld.

Welke afwijkende verdelingen zijn er mogelijk?

  • Ander percentage dan 50%-50%
    Voor het ouderdomspensioen kunnen u en uw ex-partner verschillende percentages kiezen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat uw ex-partner 30% van het ouderdomspensioen krijgt.
  • Verdeling over een kortere of langere periode dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap
    U kunt ook een afwijkende periode kiezen om uw ouderdomspensioen te verdelen . Zo kan het ouderdomspensioen over een langere of kortere periode verdeeld worden dan het huwelijk. De periode mag beginnen op het moment dat u pensioen ging opbouwen. Bent u eerder gescheiden? Dan mag de periode beginnen op die scheidingsdatum. De periode duurt tot maximaal de scheidingsdatum.
  • Combinatie
    Er is ook een combinatie van afwijkend percentage en afwijkende periode mogelijk.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan draaien wij de verdeling terug. Het bedrag voor uw ex-partner voegen wij toe aan uw pensioen.

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in 2 losstaande pensioenen. Dit wordt ook wel conversie genoemd. U kunt uw pensioen alleen splitsen als het deel van het ouderdomspensioen voor uw ex-partner, hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (2024). Dit is wettelijk geregeld.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen?

Uit een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. U kunt kiezen voor een andere periode en voor een ander verdelingspercentage. Het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner kunt u niet splitsen. Dat is alleen voor uw ex-partner. Uw ex-partner kan wel afzien van het bijzonder partnerpensioen. Splitsen is definitief en niet meer terug te draaien.

Wanneer krijgt uw ex-partner het zelfstandig pensioen?

Dit kan uw ex-partner zelf bepalen. Uw ex-partner kan het pensioen tussen het 60ste en 70ste levensjaar in laten gaan.

Wat als u overlijdt?

Uw ex-partner heeft geen recht meer op bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Dat is namelijk al in zijn of haar pensioen opgenomen.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan verandert uw pensioen niet. Het bedrag voor uw ex-partner voegen we niet toe aan uw pensioen.

Kiest u er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan houdt u uw hele ouderdomspensioen zelf.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten. En dat u het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. U hoeft ons niets te laten weten

In uw huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. U of uw ex-partner ondertekent het formulier. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen.

U kunt de documenten e-mailen naar administratie@spms.nl. Of per post naar ons sturen.

Let op! Geeft u de verdeling niet binnen 2 jaar aan ons door? Dan zijn wij niet verplicht om mee te werken aan de verdeling. Wij betalen het hele pensioen aan u uit. U moet dan zelf voor de verdeling zorgen.

Woont u in het buitenland en gaat u scheiden? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het inschrijfbewijs van uw scheiding te e-mailen naar administratie@spms.nl. Of per post naar ons te sturen.

Uw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw ex-partner kan afzien van het bijzonder partnerpensioen. Lees meer over bijzonder partnerpensioen.