Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt wordt, betekent dat meestal dat u uw beroep nog maar beperkt of helemaal niet meer kunt uitoefenen. Hierdoor kan uw inkomen dalen en daarmee ook uw verplichte pensioenopbouw.

Door het overnemen van de premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid kan SPMS nadelige gevolgen voor uw pensioen beperken.
SPMS schakelt een keuringsinstelling in om te bepalen in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Hiervoor vragen wij u van tevoren toestemming te geven.
De keuringsinstelling stelt de volgende zaken vast:
  • de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid;
  • het arbeidsongeschiktheidspercentage.
U bent volledig arbeidsongeschikt als uw arbeidsongeschiktheidspercentage 80% of hoger is. Als u volledig arbeidsongeschikt bent zijn er twee mogelijkheden:
  1. Heeft u uw praktijk overgedragen en uw beroepsuitoefening beëindigd? Dan kan SPMS uw pensioenpremie volledig overnemen. 
  2. Heeft u nog wel een praktijk, of oefent u uw beroep nog op een andere manier uit? En uw inkomen voor SPMS is naar een lagere klasse gedaald? Dan neemt SPMS uw pensioenpremie niet volledig over. Wel komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke premieovername.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als uw arbeidsongeschiktheidspercentage ten minste 50% maar minder dan 80% is. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En is uw inkomen hierdoor naar een lagere klasse gedaald? Dan kan SPMS uw pensioenpremie gedeeltelijk overnemen.

Lees meer over premieovername