Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over pensioen? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u waardeoverdracht vanuit SPMS naar uw nieuwe pensioenuitvoerder gedaan?

Dan heeft u geen recht meer op ouderdomspensioen bij SPMS. En uw ex-partner heeft geen recht meer op bijzonder partnerpensioen.

Heeft u waardeoverdracht aangevraagd? En bent u al gescheiden?

Dan blijft het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner bij SPMS staan.

Gaat u (bijna) met pensioen?

U kunt het tijdens uw huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdelen. En uw ex-partner heeft recht op bijzonder partnerpensioen.

Bent u nadat u met pensioen bent gegaan getrouwd en gaat u scheiden?

Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen.

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Overlijdt u voordat uw scheiding officieel is?

Dan is uw partner nog geen ex-partner. Uw partner heeft recht op het partnerpensioen.

Overlijdt u nadat u bent gescheiden?

Dan houdt uw ex-partner recht op het bijzonder partnerpensioen.

Overlijdt uw ex-partner? En hebben jullie niet gekozen voor splitsen?

Dan krijgt u het verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen weer bij uw pensioen. Heeft u een nieuwe partner vóórdat u met pensioen gaat of bent gegaan? Dan krijgt uw nieuwe partner het bijzonder partnerpensioen als partnerpensioen.

Overlijdt uw ex-partner? En hebben jullie gekozen voor splitsen?

Dan verandert er niets aan uw pensioen.

Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Er kan een verschil zijn tussen de gewenste en werkelijke inkomsten. Dit hangt af van hoe u uw pensioen verdeelt. 

Wilt u inzicht krijgen in uw financiële situatie als u met pensioen bent of nog met pensioen moet gaan? Gebruik dan de QuickScan. Met de QuickScan van SPMS heeft u binnen 15 minuten inzicht in uw financiële toekomst. Of neem contact op met de financieel planners van SPMS.

Uw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd bij SPMS. Lees meer over bijzonder partnerpensioen.

Maakt u afspraken over de verdeling van uw pensioen? Dan gaat dat over uw ouderdomspensioen. Niet over het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan wel afzien van het bijzonder partnerpensioen. Er is een uitzondering. Kiest u er samen voor om het pensioen te splitsen? Dan maakt u al een afspraak over het bijzonder partnerpensioen.

Heeft u meer dan 1 ex-partner?

Dan verdelen we het partnerpensioen over uw ex-partners. De startdatum voor de berekening van het (bijzonder) partnerpensioen is voor uw tweede partner het einde van uw eerste relatie. En zo verder.

Woont u in het buitenland en gaat u scheiden? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het inschrijfbewijs van uw scheiding te e-mailen naar administratie@spms.nl. Of per post naar ons te sturen.

Dan heeft u misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat uw ex-partner tot uw scheiding heeft opgebouwd bij SPMS. U kunt van het bijzonder partnerpensioen afzien. Lees meer over bijzonder partnerpensioen

Maakt u afspraken over de verdeling van het pensioen van uw ex-partner? Dan gaat dat over het ouderdomspensioen. Niet over het bijzonder partnerpensioen. Er is een uitzondering. Kiest u er samen voor om het pensioen te splitsen? Dan maakt u al een afspraak over het bijzonder partnerpensioen.

Overlijdt uw (ex-)partner voordat u officieel bent gescheiden?

Dan bent u nog geen ex-partner. En krijgt u het partnerpensioen.

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie niet gekozen voor splitsen?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw bijzonder partnerpensioen. U houdt recht op het bijzonder partnerpensioen. U krijgt het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner niet (meer).

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor splitsen?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. U houdt recht op uw deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Omdat dat is omgezet naar een eigen pensioen voor u.

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.