Uw pensioenpremie

Als deelnemer van SPMS betaalt u elke maand pensioenpremie. Hiermee betaalt u voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Maar ook voor wezenpensioen. Als u een partner heeft (en in geval u samenwoont hem of haar heeft aangemeld bij SPMS), betaalt u ook premie voor een partnerpensioen.

In het jaar 2017 betaalt u als deelnemer:

  • met een verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van €29.809 op jaarbasis  (in 2016 was dit €29.464)
  • zonder verzekerde partner bedraagt uw pensioenpremie €24.795 op jaarbasis (in 2016 was dit €24.641)

Bekijk de premietabellen 2017
Heeft u premietabellen van voorgaande jaren nodig? Bekijk de premietabellen 2014 tot en met 2016

Heeft u vanaf 1 januari 2012 gekozen voor opting-out? Dan gelden voor u andere bedragen.

Vanaf 2012 heeft SPMS het niveau van de pensioenregeling met één derde verhoogd. Bestaande deelnemers hebben toen eenmalig de mogelijkheid gekregen om van deze verhoging af te zien (opting out). Voor deze deelnemers wordt het niveau van hun pensioenopbouw voortaan uitgedrukt in een percentage van de verhoogde opbouw. Dit noemen we de basisregeling. Het maximaal op te bouwen pensioen komt dan op 75%.

In het jaar 2017 betaalt u als deelnemer:

  • met een verzekerde partner in dat een pensioenpremie van €22.432 (in 2016 was dit €22.170)
  • zonder verzekerde partner bedraagt uw pensioenpremie €18.597 (in 2016 was dit €18.481)

SPMS gebruikt uw premie om uw pensioen op te bouwen en een nabestaandenpensioen te verzekeren. Maar ook om voortzetting van uw pensioenopbouw bij eventuele arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Daarnaast gebruikt SPMS een belangrijk deel van de premie om de toekomstige verhoging van uw pensioen te financieren. Lees meer over het beleggingsbeleid van SPMS

Maakt u de pensioenpremie maandelijks aan ons over? U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Hiervoor moet u een incassomachtiging afgeven. Automatische incasso biedt u meerdere voordelen: 
  • U bent geen tijd meer kwijt aan betaling van de SPMS facturen. 
  • Premies worden altijd op tijd betaald. 
Nog geen machtiging? Machtig SPMS via het machtigingsformulier.