Uw pensioenpremie

Als deelnemer van SPMS betaalt u elke maand pensioenpremie. Hiermee betaalt u voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, betaalt u ook premie voor een partnerpensioen. Dit is ook het geval als u samenwoont en u uw partner heeft aangemeld bij SPMS.

In het jaar 2020 betaalt u als deelnemer:

  • met een verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van €32.123 op jaarbasis (in 2019 was dit €29.764);
  • zonder verzekerde partner bedraagt uw pensioenpremie €26.735 op jaarbasis (in 2019 was dit €24.770).

De bedragen in andere situaties vindt u terug in de premietabellen. Heeft u vanaf 1 januari 2012 gekozen voor opting-out? Dan gelden voor u andere bedragen.

Vanaf 2012 heeft SPMS het niveau van de pensioenregeling met één derde verhoogd. Bestaande deelnemers hebben toen eenmalig de mogelijkheid gekregen om van deze verhoging af te zien (opting out). Voor deze deelnemers wordt het niveau van hun pensioenopbouw voortaan uitgedrukt in een ander percentage. Dit noemen we de basisregeling. Het maximaal op te bouwen pensioen is daarbij gesteld op 75%.

In het jaar 2020 betaalt u als deelnemer:

  • met een verzekerde partner een pensioenpremie van €25.710 (in 2019 was dit 
    €23.805);
  • zonder verzekerde partner een pensioenpremie van €21.561 (in 2019 was dit 
    €19.975).

De bedragen in andere situaties vindt u terug in de premietabellen.

SPMS gebruikt uw premie om uw pensioen op te bouwen en een nabestaandenpensioen te verzekeren. Maar ook om voortzetting van uw pensioenopbouw bij eventuele arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Daarnaast gebruikt SPMS een belangrijk deel van de premie om de toekomstige verhoging van uw pensioen te financieren. Door uw premie te beleggen verwacht SPMS voldoende rendement te behalen om uw pensioen inclusief verhogingen levenslang uit te kunnen betalen. Lees meer over het beleggingsbeleid van SPMS

Maakt u de pensioenpremie maandelijks aan ons over? U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Hiervoor moet u een incassomachtiging afgeven.
 
Automatische incasso biedt u meerdere voordelen: 
  • u bent geen tijd meer kwijt aan betaling van de SPMS-facturen;
  • premies worden altijd op tijd betaald. 
Nog geen machtiging? Machtig SPMS via MijnSPMS of via het machtigingsformulier.

Uw facturen bekijkt en downloadt u online via MijnSPMS. Wanneer er een factuur in MijnSPMS klaarstaat, ontvangt u een e-mail. In verband met uw privacy kiest SPMS er bewust voor uw facturen niet direct per mail te sturen. Wilt u liever de facturen per post ontvangen, verander dan in MijnSPMS uw voorkeur voor het ontvangen van digitale post. Ook dan kunt u uw facturen nog in MijnSPMS inzien. De facturen vindt u bij 'Uw berichten'.

Chat met SPMS