Wanneer moet u zich aanmelden bij SPMS?

Gaat u werken als medisch specialist? Op deze pagina leest u hoe u zich moet aanmelden bij SPMS.

Gaat u als medisch specialist in loondienst van een ziekenhuis werken? Dan wordt u gewoonlijk opgenomen in de pensioenregeling van ABP of PFZW. Werkt u als medisch specialist buiten een dienstverband met verplichte deelname bij ABP of PFZW? Dan wordt u deelnemer bij SPMS. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen. U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier met informatie over uw pensioenregeling.

U kunt er voor kiezen uw premie per maand automatisch af te laten schrijven van uw rekening. Geef dit aan ons door via het formulier 'Doorlopende machtiging'. Daarnaast kunt u uw pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder meenemen naar SPMS. Dit heet waardeoverdracht.

U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u bent als medisch specialist ingeschreven in het register van geneeskundig specialisten van de KNMG
  • u oefent het beroep van medisch specialist uit in Nederland
  • u bent nog geen 65 jaar
  • u oefent uw beroep niet uitsluitend uit in een dienstverband met een wettelijk verplichte deelname bij ABP en/of PFZW
De hoogte van uw pensioenopbouw en uw premie bij SPMS hangt af van uw inkomen en uw deeltijdfactor (gewerkte uren).

Dit zijn de (financiële) keuzes die u moet maken als startend medisch specialist:

  • sparen en beleggen
  • goodwill
  • lijfrente en banksparen
  • pensioen

De manier waarop u vermogen opbouwt, is afhankelijk van de doelen die u heeft en de mate waarin u risico wilt lopen. Het is zinvol tijdig te starten met uw vermogensopbouw. Door nu al een bedrag opzij te leggen voor later, kunt u tegen de tijd dat u stopt met werken een aanzienlijk (pensioen)kapitaal hebben opgebouwd.

De financieel planners van SPMS helpen u ook graag op weg bij het maken van uw keuzes.