Speciaal voor startende vrijgevestigde medisch specialisten

Bent u net begonnen met uw eigen praktijk? U zult verschillende financiële keuzes moeten maken die grote gevolgen kunnen hebben op de lange termijn. Wij informeren u daarom graag over de verschillende onderdelen van de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).

Als vrijgevestigd medisch specialist bent u verplicht om u aan te melden bij pensioenfonds SPMS. Die verplichting komt voort uit de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).

Lees meer over de verplichtstelling