Waarom nieuwe regels?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen veranderen vaker van werkkring of beginnen voor zichzelf. Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe pensioenafspraken.

Pensioen gaat meebewegen met de economie

De politiek en de pensioenfondsen willen dat mensen eerder zicht krijgen op een hoger pensioen. De afgelopen jaren konden pensioenen vaak niet worden verhoogd, terwijl pensioenfondsen wel veel geld in kas hadden. Dat was voor veel mensen moeilijk te begrijpen. 

Natuurlijk, voor SPMS-deelnemers ligt dit net een beetje anders. Uw pensioen bij SPMS wordt nu nog elk jaar standaard met 3% verhoogd. Maar ook SPMS moest hoge buffers aanhouden om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. 

Pensioenfondsen hoeven met de nieuwe regels een minder hoge buffer te hebben. Daardoor kunnen de pensioenen eerder omhoog.  Pensioenfondsen blijven wel een kleine buffer aanhouden om tegenvallers op te vangen. Zo beperken ze het risico dat pensioenen in slechte tijden ineens een stuk lager worden. 

Persoonlijker pensioen

Met de nieuwe regels voor pensioen wordt het pensioenpot persoonlijker en transparanter  Nu beheert het pensioenfonds een grote pot geld en mensen weten niet welk deel van hen is. Straks wordt een deel van het totale pensioenvermogen van SPMS voor u persoonlijk gereserveerd. Zo kunt u zien hoeveel geld u inlegt in uw pensioenpot en welk beleggingsrendement u krijgt. U ziet ook hoeveel pensioen u naar verwachting gaat krijgen.

Andere arbeidsmarkt

Mensen wisselen vaker van baan, stoppen een tijdje met werk of gaan (tijdelijk) voor zichzelf werken. Ons huidige pensioenstelsel is daar niet op ingericht. De nieuwe regels voor pensioen sluiten beter aan op de huidige arbeidsmarkt.

Nu krijgt iedereen voor elke euro pensioenpremie evenveel pensioen. Eigenlijk klopt dat niet, want de pensioenpremie van jongeren kan nog jaren renderen. En de pensioenpremie van ouderen nog maar kort. Zo’n systeem werkt alleen goed zolang mensen hun hele leven – liefst bij hetzelfde pensioenfonds – pensioen opbouwen. Met de nieuwe regels voor pensioen heeft u een eigen pensioenpot. En wordt het rendement daarmee eerlijker verdeeld. 

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.