Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe pensioenafspraken.

Pensioen kan meebewegen met de economie

De politiek en de pensioenfondsen willen dat mensen eerder zicht krijgen op een hoger pensioen. De afgelopen jaren konden pensioenen vaak niet worden verhoogd, terwijl pensioenfondsen wel veel geld in kas hadden. Dat was voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Daarom komen er nieuwe regels.

Voor SPMS-deelnemers zit dit net een beetje anders. Uw pensioen bij SPMS wordt namelijk elk jaar met een vast percentage verhoogd. Maar ook SPMS moest hoge buffers aanhouden om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Pensioenfondsen hoeven met de nieuwe regels een minder grote buffer te hebben. Daardoor kunnen de pensioenen eerder omhoog. En krijgen gepensioneerden meer koopkracht.

Pensioenen kunnen ook omlaag. Maar pensioenfondsen houden een kleine buffer aan om tegenvallers op te vangen. Zo voorkomen ze dat pensioenen in slechte tijden ineens een stuk lager worden. Want pensioenfondsen willen voor de gepensioneerden graag een stabiel pensioen.

Persoonlijker pensioen

De politiek wil dat pensioenen transparanter en persoonlijker worden. Nu beheert het pensioenfonds een grote pot geld en mensen weten niet welk deel van hen is. Straks wordt een deel van het totale pensioenvermogen van SPMS voor u persoonlijk gereserveerd. Dat is veel duidelijker, want dan weet elke deelnemer hoeveel er in zijn pensioenpotje zit.

Alle premies die door u worden ingelegd, komen in het pensioenpotje terecht. Plus het rendement op de beleggingen. Het rendement kan ook wel eens tegenvallen. Dan daalt het bedrag in het pensioenpotje. Maar op de lange termijn levert beleggen een goed rendement op. Daardoor groeit het pensioenpotje.

Het geld van het pensioenpotjes is bedoeld om levenslang pensioen uit te keren. Mensen kunnen dus niet zelf het geld uitgeven. En als mensen overlijden, gaat het ook niet naar hun familie. Het geld is bestemd voor het pensioen.

Andere arbeidsmarkt

De politiek wil dat pensioenen beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt. Nu krijgt iedereen voor elke euro pensioenpremie evenveel pensioen.

Eigenlijk klopt dat niet, want de pensioenpremie van jonge werknemers kan nog jaren renderen. Terwijl de pensioenpremie van oudere werknemers nog maar kort. Zo’n systeem werkt goed zolang mensen hun hele leven – liefst bij hetzelfde pensioenfonds – pensioen opbouwen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak.

Mensen veranderen vaker van baan en zijn soms ook een periode ondernemer. Daarom is er straks een deel van het totale pensioenvermogen van SPMS voor u persoonlijk gereserveerd. En wordt het rendement daarmee eerlijker verdeeld. De nieuwe regels voor pensioen passen zo beter bij de huidige arbeidsmarkt.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.