Wat verandert er in 2023?

matthias achter laptop

Bekijk wat er met ingang van januari 2023 is veranderd in uw pensioenregeling. Ook leest u hier welke zaken gevolgen hebben voor uw (netto)pensioenuitkering.

De pensioenpremie blijft gelijk
Volgens het beleid stijgt normaal gesproken de premie jaarlijks met de aanpassingscoëfficiënt. Op basis van die stijging van de premie en de actuele rentestand wordt de pensioenopbouw berekend. Vanwege de hoge inflatie heeft SPMS besloten af te wijken van het beleid en de premie niet te verhogen. 

De pensioenopbouw stijgt met 21%
Ondanks dat de premie gelijk blijft, kunnen we toch de pensioenopbouw verhogen. U gaat in 2023 21% meer pensioen opbouwen. Dit komt voornamelijk door de gestegen rente. De kostprijs van het pensioen is door de hogere rente goedkoper geworden, waardoor u voor hetzelfde geld meer pensioen gaat opbouwen.

Keuze voor conversie bij ingang pensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor conversie. Bij conversie neemt u een voorschot op de toekomstige stijgingen van uw pensioen. Uw pensioen wordt dan op de ingangsdatum meteen verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. De toekomstige verhogingen van uw pensioen worden dan wel lager. Lees meer over conversie.

Uw pensioen mag niet te hoog worden van de fiscus. Daardoor is conversie in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Wij controleren of uw keuze past.

Met ingang van 1 januari 2023 geen uitkering meer na einde arbeidsongeschiktheidsverzekering

Raakt u na 1 januari 2023 arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien recht op premieovername. Hier leest u wanneer u daarvoor in aanmerking komt. 

Uw eigen verzekeraar betaalt meestal een inkomensvervangende uitkering. Heeft u geen inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering (meer)? Dan stopt de premieovername van SPMS na maximaal 3 jaar. Is de premieovername gestopt en bent u nog arbeidsongeschikt? Dan heeft u bij arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2023 geen recht meer op terugbetaling van de premie door SPMS.

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en daarmee uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw netto maandbedrag veranderen.

De Zvw bedraagt in 2023 5,43% van uw bruto jaarinkomen. In 2022 was dat 5,50%. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 66.956. Dit was in 2022 € 59.706.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.