Pensioenhoogte zelf kiezen (conversie)

Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor conversie.

Conversie is mogelijk bij ouderdomspensioen en bij (bijzonder) partnerpensioen. U kunt hier zelf voor kiezen. U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Op de bedragen die u ziet in MijnSPMS is al hoge conversie toegepast.

SPMS verhoogt elk jaar onvoorwaardelijk uw pensioen met 3%. Dit noemen we onvoorwaardelijke toeslagverlening. Bij conversie neemt u een voorschot op de toekomstige stijgingen van uw pensioen. Uw pensioen wordt dan op de ingangsdatum meteen verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. De toekomstige verhogingen van uw pensioen worden dan wel lager.

Let op: Wilt u per 1 januari met pensioen en kiest u voor conversie? 

Dan kan het gunstiger zijn om uw pensioen op 1 februari in te laten gaan. De 3% toeslagverlening vindt jaarlijks op 1 januari plaats. Als u het pensioen per 1 januari laat ingaan dan vervalt de toeslagverlening dat jaar geheel of gedeeltelijk. De toeslagverlening is inbegrepen in de conversiefactoren. Uw pensioen is minder hoog, dan wanneer u kiest voor een ingangsdatum op 1 februari. Kijk in MijnSPMS voor concrete bedragen.

U heeft de keuze uit hoge, lage of geen conversie. Hieronder worden deze keuzes nader toegelicht.

  • Hoge conversie: 
    U ontvangt de maximale verhoging van uw uitkering. Uw pensioen blijft daarna gelijk. Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering.
  • Lage conversie: 
    U ontvangt direct een hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 1,25% (in plaats van met 3%). Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering met meer dan 1,25%.
  • Geen conversie:
    U ontvangt geen hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 3%. Als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen dan stijgt uw uitkering met meer dan 3%.

Uw pensioen mag niet te hoog worden van de fiscus. Daardoor is conversie in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Wij controleren of uw keuze past.

Let op: Maakt u geen conversiekeuze? Dan gaat SPMS uit van hoge conversie. De conversiekeuze geldt gedurende de volledige looptijd van het pensioen. En kan niet meer gewijzigd worden na ingang van pensioen.

Conversie is ook mogelijk bij (bijzonder) partnerpensioen. Lees meer over conversie bij (bijzonder) partnerpensioen.