Conversie bij (bijzonder) partnerpensioen

Conversie is mogelijk bij partnerpensioen. U kunt hier als (ex-)partner zelf voor kiezen. Dit is ook het geval als uw (ex-)partner na pensionering is overleden. De conversiekeuze die uw overleden (ex-)partner heeft gemaakt, heeft geen invloed op de conversiekeuze van uw (bijzonder) partnerpensioen. Conversie is niet mogelijk bij het tijdelijk partnerpensioen en het wezenpensioen.

U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Op de bedragen die u ziet in MijnSPMS is al hoge conversie toegepast.

SPMS verhoogt elk jaar onvoorwaardelijk uw (bijzonder) partnerpensioen met 3%. Dit noemen we toeslagverlening. Bij conversie neemt u een voorschot op de toekomstige stijgingen van uw (bijzonder) partnerpensioen. Uw (bijzonder) partnerpensioen wordt dan op de ingangsdatum meteen verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. De toekomstige verhogingen van uw (bijzonder) partnerpensioen worden dan wel lager.

U heeft de keuze uit hoge, lage of geen conversie. Hieronder worden deze keuzes nader toegelicht.

  • Hoge conversie
    U ontvangt de maximale verhoging van uw uitkering. Uw pensioen blijft daarna gelijk. Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering.
  • Lage conversie
    U ontvangt direct een hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 1,25% (in plaats van met 3%). Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering met meer dan 1,25%.
  • Geen conversie:
    U ontvangt geen hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 3%.

Let op: Maakt u geen conversiekeuze? Dan gaat SPMS uit van hoge conversie. De conversiekeuze geldt gedurende de volledige looptijd van het (bijzonder) partnerpensioen. En kan niet meer gewijzigd worden na ingang van uw (bijzonder) partnerpensioen.

Lees meer over conversie