Privacyverklaring SPMS

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als SPMS. Hieronder vallen ook de gegevens die u verstrekt in het kader van de dienstverlening door de financieel planners van SPMS.

SPMS verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen;
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen;
 • iedereen die onze website bezoekt;
 • iedereen met wie wij contact hebben.

SPMS krijgt de gegevens van u, maar ook van bijvoorbeeld uw verzekeraar (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Of wanneer u zelf contact heeft met SPMS.

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel);
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd);
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld inkomensgegevens of andere financiële gegevens die van invloed zijn op uw pensioen).
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de pensioenadviseurs).

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren, uw uitkering stipt uit te betalen, of om u inzicht te geven in uw persoonlijke pensioensituatie;
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • Voor interne analyses. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren;
 • Om communicatie over uw pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.

Daarvoor koppelt, combineert en analyseert SPMS beschikbare (persoons)gegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken dan moeten wij voor ieder soort gebruik van die gegevens een “grondslag” hebben. In de AVG wordt dit “rechtsgrond” genoemd. Zo’n rechtsgrond moet er zijn voor ieder soort gebruik dat van de persoonsgegevens wordt gemaakt: zoals voor het verzamelen van de persoonsgegevens, het interne gebruik daarvan en het doorgeven van persoonsgegevens aan een externe partij. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling waarin u verplicht deelnemer bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een verplichting uit de Wet verplichte beroepspensioenregeling van SPMS;
 • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u bij ons pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Wij delen uw gegevens met derde partijen wanneer wij: 

 • werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals SPMS hen voorschrijft; 
 • of wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; 
 • of de derde partij toestemming van u hebben gekregen om gegevens met deze derde partij te delen. 

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

Om onze informatievoorziening aan u beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen maken wij selecties in het bestand van onze deelnemers. Op basis van de gegevens die wij van u hebben, wordt bepaald in welke doelgroep u ingedeeld wordt. Dit noemen wij profiling. Deze doelgroepen bepalen op welke wijze wij u benaderen en waarover. Voorbeelden zijn de informatie die wij verstrekken aan nieuwe deelnemers of deelnemers die bijna de pensioendatum hebben bereikt. Verder houden wij bij voor wie onze planners een Financiële Scan hebben uitgevoerd en wanneer; deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. 

Wilt u niet dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken? Dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Dit kunt u doen via onze website. In dit formulier wordt onder andere gevraagd om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. SPMS vraagt dit omdat SPMS moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. Uw kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

SPMS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie SPMS verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En wij bewaren uw gegevens zolang wij ze nodig hebben voor dat doel. Wij houden ons hierbij aan de wet.

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten SPMS worden bekeken.