Privacyverklaring BPMS

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Beroeps Pensioenvereniging Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als BPMS, een gelieerde partij van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als SPMS.

BPMS verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen die deelnemer is van SPMS;
 • iedereen die deelnemer is geweest van SPMS;
 • iedereen met wie BPMS contact heeft.

BPMS krijgt de gegevens van SPMS en van u, nadat u zich heeft aangemeld voor het lidmaatschap.

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
 • SPMS-deelnemerschapsstatus (actief, gewezen deelenmer of uitkeringsgerechtigd);
 • Lidmaatschapsgegevens.

 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om het draagvlak van de verplichte pensioenregeling voor medisch specialisten te behouden en te vergroten;
 • Voor interne analyses. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren;
 • Om communicatie over uw lidmaatschap en algemene pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.

Daarvoor koppelt, combineert en analyseert BPMS beschikbare (persoons)gegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken dan moeten wij voor ieder soort gebruik van die gegevens een “grondslag” hebben. In de AVG wordt dit “rechtsgrond” genoemd. Zo’n rechtsgrond moet er zijn voor ieder soort gebruik dat van de persoonsgegevens wordt gemaakt: zoals voor het verzamelen van de persoonsgegevens, het interne gebruik daarvan en het doorgeven van persoonsgegevens aan een externe partij. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de ledenadministratie.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een verplichting uit de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
 • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u bij SPMS pensioen opbouwt of krijgt.

Wij delen uw gegevens met derde partijen wanneer wij: 

 • werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals BPMS hen voorschrijft; 
 • of wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; 
 • of de derde partij toestemming van u hebben gekregen om gegevens met deze derde partij te delen. 

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

BPMS maakt geen indeling in doelgroepen (profiling).

Spms.nl, waar BPMS een onderdeel van uitmaakt, maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie BPMS verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En wij bewaren uw gegevens zolang wij ze nodig hebben voor dat doel. Wij houden ons hierbij aan de wet.

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten BPMS worden bekeken.