Privacyverklaring financieel planners

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door financieel planners, als gelieerde partij aan Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als SPMS.

De financieel planners van SPMS verwerken alleen gegevens van u als u zelf heeft aangegeven een Financiële Scan te laten maken. U ontvangt van de financieel planners een bijsluiter Financiële Scan waarin wij u duidelijk maken welke gegevens wij van u nodig hebben en wat wij met uw gegevens doen.

De financieel planners krijgen de gegevens van u, maar ook via MijnSPMS.

  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
  • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd)
  • Financiële gegevens (bijvoorbeeld inkomensgegevens of hypotheekgegevens)

Om u inzicht te geven in uw persoonlijke financiële situatie.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken dan moeten wij voor ieder soort gebruik van die gegevens een "grondslag" hebben. In de AVG wordt dit "rechtsgrond" genoemd. Zo'n rechtsgrond moet er zijn voor ieder soort gebruik dat van de persoonsgegevens wordt gemaakt: zoals voor het verzamelen van de persoonsgegevens, het interne gebruik daarvan en het doorgeven van persoonsgegevens aan een andere partij. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

  • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming, zie ook bijsluiter Financiële Scan. Uitzondering hierop is als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van een financieel planningspakket. Dit is extern ontwikkelde en beheerde software. Deze partij verwerkt uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals het SPMS hen voorschrijft.

De financieel planners houden bij voor wie zij wanneer een rapport hebben gemaakt. Uw gegevens worden niet gebruikt voor overige doeleinden.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie financieel planners verwerken persoonsgegevens met het volgende doel). En we bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet en de voorschriften van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten de financieel planners worden bekeken.