Het pensioenstelsel gaat veranderen

De veranderingen hebben gevolgen voor werkenden en gepensioneerden. Het nieuwe stelsel gaat uiterlijk in 2028 in.

Als uw leven verandert...

... verandert uw toekomst. En uw pensioen. Dean vertelt wat dit voor hem betekende (en mogelijk voor u...)