Afzien van bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner krijgt mogelijk bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. U kunt hier samen met uw ex-partner afspraken over maken.

Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, dan leggen jullie dit apart vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëndigingsovereenkomst. Of uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt.

Het formulier afzien bijzonder partnerpensioen accepteren wij alleen:

  • als het volledig is ingevuld en;
  • wordt opgestuurd door uw ex-partner met een kopie van zijn/haar (geldig) identiteitsbewijs.

U bent gescheiden na 1-1-1996

Het bijzonder partnerpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Uw partner moet dan wel bekend zijn bij SPMS vóór uw pensionering. Als uw ex-partner heeft afgezien van bijzonder partnerpensioen, dan wordt dit weer toegevoegd aan uw partnerpensioen. Het is mogelijk om uw partnerpensioen toe te voegen aan uw ouderdomspensioen door uitruil. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

U bent gescheiden voor 1-1-1996

Het bijzonder partnerpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Behalve als u nog een ex-partner heeft. Dan gaat het bijzonder partnerpensioen naar hem of haar. Om bijzonder partnerpensioen te krijgen moet uw partner wel bekend zijn bij SPMS.

Let op: er kunnen situaties zijn waarin uw huidige partner toch geen recht heeft op het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenopbouw bij SPMS is gestopt vóór 1996 en u ook daarna geen pensioen meer opbouwde bij SPMS.

Neem contact op met SPMS als u geen pensioen heeft opgebouwd na 1-1-1996.

U kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat uw ex-partner 'afziet van het bijzonder partnerpensioen'. Ook een verklaring is voldoende. Belangrijk: het is niet voldoende als u in de verklaring opneemt dat hij of zij afziet van ouderdomspensioen of pensioenrechten.

Een verklaring kan zijn:

  • Een (aanvulling op het) echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst
  • De huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap
  • Een verklaring die door een notaris of advocaat is opgemaakt
  • Een eigen verklaring die door een notaris of advocaat is gelegaliseerd
  • Een eigen verklaring die is ondertekend door degene die afziet van het recht op bijzonder partnerpensioen, met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

Het afzien van bijzonder partnerpensioen is definitief zodra u van SPMS een bevestiging ontvangt.

Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen dan blijft dit staan voor een (eventueel) nieuwe partner. Maar alleen als u weer pensioen gaat opbouwen bij SPMS. Dit geldt niet als u gescheiden bent voor 1-1-1996 en u geen pensioen heeft opgebouwd na 1-1-1996.

Als u bent gescheiden na de waardeoverdracht, dan is het partnerpensioen wel meegegaan naar de nieuwe pensioeninstantie. En eventueel wordt het bijzonder partnerpensioen verder geregeld bij de nieuwe uitvoerder. 

U of uw ex-partner stuurt het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of de verklaring naar ons. Uw ex-partner stuurt het formulier afzien bijzonder partnerpensioen naar ons. Dit kan via het digitale contactformulier of per post naar:

SPMS
Postbus 6003
1005 EA Amsterdam